14 މެއި

May 14, 2017
އީރާނުގެ އުތުރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 14) - އީރާނުގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް 5.7 ގެ ބާރު މިނުގެ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 5
އީރާނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ހޫނުގަދަ ޒުވާބަކަށް

ތެހެރާން (މެއި 13) - އީރާނުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޭއްވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ ބަހުސްގައި ކެންޑިޑޭޓުން ހޫނު ޒުވާބެއް ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
މެސީއާ ވައްތަރު މީހާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ތެހެރާން (މެއި 9) - މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނެލް މެސީއާ މާވައްތަރުކޮށް ހެދިގެން އުޅުނު އީރާނުގެ ދަރިވަރަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017
ކުރީގެ ރައީސަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 22) - އީރާނުގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދަށް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާޑިއަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 10
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން މުރާޖައާކުރަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 20) - އީރާނާ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން ފުރިހަމަ އަށް ކިޔަމަންވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން އަލުން މުޒާޖައާ ކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 1
ހަސަން ރޫހާނީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 14) - އީރާނުގެ ރައީސްކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 4
އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް އަހުމަދީނިޖާދު ރިޔާސީ ރޭހަށް

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 12) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރުގެ އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 1
ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގެ ޒިންމާއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ސްޓޭޓްގައި ޔަތީމު ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އިނގިރޭސި-އީރާނުގެ ރައްޔިތަކު، އިންޑިއާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އިން އިއްޔެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
މަންދޫބު ނުހިމަނައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށަނީ

(ޖެނީވާ) ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ޖެނީވާގައި ފަށާއިރު، އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

March 22, 2017
ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ވަނީ ގަދަ

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ބާރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ގަދަ ވަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ބިދޭސީ ނޫސްވެރިން ބުނެފި...

March 22, 2017
މޫސަލް ހިފުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި

އިރާގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މޫސަލް އަލުން ހިފުމަށް އިރާގު ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ހަނގުރާމަ...

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އީރާން މީހުންނަކީ "ސްޓައިލިޝް" ބައެއް

އިރާނޭ ބުނުމުން ސިފަވަނީ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މީޑިއާއިން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތެވެ. އިމުން ބޭރު ނުވެ ފެޝަނަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އީރާނުގައި ގިނަ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
ތެހެރާން މަތީގައި ޑްރޯން ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 21) - ވެރި ރަށް ތެހްރާން މަތީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑްރޯން ދުއްވުން، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓައި، އީރާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
ބަސްމަގާ މެދު ރޫހާނީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ބަސްމަގާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 11
އެމެރިކާގެ އަސްލު މޫނު ދެއްކީތީ ޓްރަމްޕަށް ޝުކުރު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 7) - "އެމެރިކާގެ އަސްލު މޫނު" ދައްކުވައިދިނީތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 3
އެމެރިކާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލި ދަރިވަރު އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ޑިޕޯޓްކޮށްލި އީރާނުގެ ދަރިވަރު އަނބުރާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އިންޒާރަށް ބެލުމެއް ނެތި އީރާނުން ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 5) - އީރާނުން ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން އިންޒާރުދީ އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ވަނިކޮށް އީރާނުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ...

February 05, 2017 1
ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އީރާނުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ އެމެރިކާ އަށް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 5) - ހިތުގެ އަވަސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އީރާނުގެ ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުމަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހު...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 5
މިސައިލް ޓެސްޓަށް ފަހު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އީރާނުން ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރުން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 9
އީރާނުގެ މިސައިލް ޓެސްްޓް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އީރާނުން މެދު ރާސްތާ ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ނިކީ ހާލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 18
ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 29) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރައްވާފައިވާތީ އެ ކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017
ނޭޕާލް އަތުން ތިން ސެޓުން އީރާން މޮޅުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން އީރާން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 2
އިނގިރޭސި އަންހެނާއަށް އިސްތިއުނާފުގައި ވެސް ނާކާމިޔާބު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 23) - އީރާނުގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް އޮންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޒަނިން ޒަގަރީ ރެކްލިފްގެ މައްޗަށް އީރާނުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ވެސް ހުކުމަށް ލުޔެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.