24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
އީރާނުން އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 24) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެމެެރިކާ އިން އާ ކޮށްފި ނަމަ ރައްދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
އީރާނުގެ "މެސީ" ސަރްދާރުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެއްޖެ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ނޮވެމްބަރު 18) - ރަޝިއާގެ އެފްސީ ރޮސްޓޯވް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އީރާނުގެ މެސީގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސަރްދާރް އަޒްމޫން ގަންނަން ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕަށް އުވައެއް ނުލެވޭނެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 9) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އުވާނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ސައުދީ އެމްބަސީ ރޯކޮށްލި މީހުން ޖަލަށްލައިފި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 6) - ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ އަށް ހަމަލާދީ އެ ތަނުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހުން ޖަލަށްލުމަށް އީރާނުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 1
މަރުގެ އަދަބު ލުއިކުރަން ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކުށްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެއަށް ވުރެ "ލުއި އެކަށީގެންވާ އެހެން އަދަބެއް" ދިނުމަށް އީރާނުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ޑިޕްލޮމެޓިކް އެވޯޑް ކެރީ އާއި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީިރަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ އާއި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒާރިފަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 9
ހޮވޭނީ ނުބައި މީހެއް ނުވަތަ ވަރަށް ނުބައިމީހެއް:އީރާން

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 24) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމެރިކާގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ "ނުބައި މީހަކާއި ވަރަށް ނުބައި" މީހެއްގެ ތެރޭން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
މަރުގެ އަދަބާ ދެކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަރުގެ އަދަބާ ދެކޮޅަށް އީރާނުގައި ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އެކްޓިވިސްޓް ނަރުގިސް މުހައްމަދީގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށް އޭނާ މިނިވަން ކުރުމަށް އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންތަކެއް ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 2
އީރާނުގެ މަނަވަރުތަކެއް ވެސް ޔަމަނަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންނަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް ގަލްފު އޮފް އަދަނަށް އީރާނުން ދެ މަނަވަރު ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 10
ރަޖަމު ކުރުމަށް ފާޑުކީ ލިޔުންތެރިއަކު ޖަލަށް

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ރަޖަމް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކީ އީރާނުގެ ލިޔުންތެރިއަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 8
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ސައުދީއަށް އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އީރާނުގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓަރު ދައުވާ ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ވޮޝިންޓަން ބިއުރޯގެ އިސް ނޫސްވެރިޔާ ޖޭސަން ރެޒައިން އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
އަހުމަދީނިޖާދު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ވާދަ ނުކުރެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 3
ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އީރާނުގެ އަންހެނުން ބައިސްކަލަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އަންހެނުން އާއްމު ތަންތަނުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އެ ގައުމުގެ އަންހެނުން ސައިކަލާއި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 2
ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖާ ނުގުޅުވޭނެ: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ނުގުޅުވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 13
މައްކާ އާއި މަދީނާއަކީ ސައުދީގެ މިލްކެއް ނޫން: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މައްކާ އާއި މަދީނާ އަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ހައްޖު އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ ވެރިޔާ ސައީދު އޮހާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 15
ސައުދީ އަށް މުސްލިމުން އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ސައުދީ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 18
އީރާން މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެއް ނޫން: ސައުދީ މުފްތީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގައި އުޅެނީ މުސްލިމުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައުދީ އަރަބިއާގެ މުފްތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
އީރާނުގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ސީރިއާ އަށް ބޮން އަޅައިފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.