03 ޖޫން

June 03, 2016 2
އީރާނުގެ ދުޝްމަނުން: އިޒްރޭލް، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިން

ތެހެރާން (ޖޫން 3) - އީރާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުންނަކީ އަދިވެސް އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޔޫރަޕާ އެކު އީރާނުން ވިޔަފާރި ފަށައިފި

ތެހެރާން (މެެއި 30) - ޔޫރަޕާ އެކު އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ވިޔަފާރި ފަށައިފި އެވެ. އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ އެކު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވަނީ ޔޫރަޕާ އެކު ވިޔަފާރި ފެށިކަން ޕޮލެންޑުގައި އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
އީރާނާ އެކު ބޭއްވި ހައްޖު މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު

ރިޔާޒް (މެއި 27) - އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އީރާނުގެ ހައްޖު ވަފުދެއް ސައުދީ އަށް ފޮނުވައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އީރާނު މީހުން ބައިވެރި ވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ވަފުދެއް މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އީރާނުން އެއްވެސް މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.