03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
އީރާނަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ކޯޓުން އަންގައިފި

ދަ ހޭގު (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހިމެނޭ އިންސާނިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި އަސާސީ ތަކެތީގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 1) - އީރާނުގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ސީރިއާގައިވާ "ޓެރަރިސްޓުންނަށް" އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އިން ހަމަލާދީފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018
އީރާނުން ތެޔޮ ގަތުން އިންޑިއާ އިން ހުއްޓާނުލާނެ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް އީރާނުން ތެޔޮ ގަތުން އިންޑިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ: ސައުދީ- ޔޫއޭއީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ސަފީރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 5
އެމެރިކާ އަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅުމަކީ އީރާނުން އަލިފާނާ ކުޅުން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިންނަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅޭ ނަމަ އީރާނުން އެ އުޅެނީ އަލިފާނާ ކުޅެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

September 26, 2018 2
ޓްރަމްޕް އުޅެނީ އީރާނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރޫހާނީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
އީރާނުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑަށް ދިން ހަމަލާގައި 24 މަރު

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ އަހްވާޒް ސިޓީގައި އަސްކަރީ ޕެރޭޑެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާދީ 24 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އޯޕެކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯޕެކަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން ހަދަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
މަޝްވަރާއަށް އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މެސެޖް ފޮނުވާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މަޝްވަރާ އެދި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މެސެޖް ފޮނުވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ނަމަވެސް އީރާނުން އަސްކަރީ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
އެންމެ ފަހުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު އީރާނުން ގަންނަނީ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އީރާނުގެ މިސައިލްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، އެންމެ ޒަމާނީ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓާއި ސަބްމެރިން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާން އީރާން ތައްޔާރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 30) - މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް އީރާން އޮތީ ތަައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އީރާނުން އެތައް ބައިވަރު ޖާސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - އީރާނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖޫސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޓަލިޖެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 29, 2018 5
ޕާލަމެންޓުގައި ރޫހާނީ ދެއްވި ޖަވާބުން މެންބަރުންނަށް މާޔޫސްކަން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ޕާލަމެންޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ދެއްވި ޖަވާބާ މެދު މެންބަރުން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އީރާނުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ދަ ހޭގު (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި އީރާނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އދ.ގެ ކޯޓަށް

ހޭގު (އޮގަސްޓް 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018
އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 26) - އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މައްސޫދު ކަރްބާސިއަން މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 5
އީރާނުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓު ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 21) - އީރާނުން އުފެއްދި ހަނގުރާމަ މަތީ އާ މަތިންދާ ބޯޓު މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
އީރާނުން ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް ދައްކާލަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 19) - ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް މި ހަފުތާގައި ދައްކާލާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ކުރު ރާސްތާ އާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އާ ޖީލުގެ ކުރު ރާސްތާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.