11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 12
ޓްރިވެންޑްރަމުން 200އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން އަޅަމުން އަންނަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 6
ކޮޗިންގައި ތާށިވި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް އެއާޕޯޓްތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮޗިންގައި ތާށިވި ބައެއް ދިވެހިން މިރޭ، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރާ އަގުތައް މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 54
ލަންކާގެ ޓިކެޓެއް 4،626ރ. އަށް، ކޮޗިން4،086

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ނާދެވި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން...

April 05, 2020 11
ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ:މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެކި ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ތާށިވެ، އެ ގައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ރާއްްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާނެ...

21 މާޗް

March 21, 2020 31
އިންޑިއާއިން ނާދެވުނު ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު، މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވެންދެން، އެ މީހުން އެ ގައުމުގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ...

March 21, 2020 36
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކެންސަލް، ދިވެހިން ތާށިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު މިއަދު ޓްރިވެންޑްރަމް އިން އަދި މިރޭ ކޮޗިންއިން ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި މީހުންނަށް، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޓްރިވެންޑްރަމުން ނާދެވި ތިބި 80 މީހުން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން އިއްޔެ ނާދެވި ތިބި މީހުން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 14
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓަށް މައްސަލަޖެހި 80މީހުން ނާދެވިފައި

އިންޑިއާގެ، ޓްރިވަންޑްރަމުން މިއަދު މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 80 މީހުންނަށް މާލެ ނާދެވި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ތޫފާނާ ހެދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް

ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އެރި ބާރު ގަދަ ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގައި ބޯޓު ނުޖެއްސޭތީ، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޖައްސައި، ދަތުރުވެރިންނަށް އެއްގަމު މަގުން ޗެންނާއީ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.