05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 10
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ތަހުގީގު ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ފަށައިފި

އިއްޔެ ވެއްޓުނު މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ތަހުގީގަށް އެބޯޓް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 12
ވެއްޓުނު ބޯޓް ނަގައިފި

މިއަދު ހަވީރު އައި ގަދަކޮޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި، ހުޅުލެ އަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު، މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން މޫދުން މިހާރު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

October 04, 2017 41
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ދެންމެ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

October 04, 2017 13
މޯލްޑިވިއަނުން އާ ކާގޯ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން އާ ކާގޯ އޮފީހެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 2
އާޓާ އިން ސައުތު އެފްރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށާތީ، އެސޯސިއެޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް (އާޓާ) އިން އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 15
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 11
މޯލްޑިވިއަނުން ގެއްލުނު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައިފި

މޯލްޑިވިއަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން އެތަނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާތީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 34
މޯލްޑިވިއަނުން ފައިސާތަކެއް ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

މޯލްޑިވިއަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން އެތާނގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 14
މޯލްޑިވިއަނުން އަގުހެޔޮ ފެއާތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ތެލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ހާއްސަ އަގުހެޔޮ ފެއާތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 26
މޯލްޑިވިއަން އިން ކުޑަހުވަދު އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި ދާލު އެއާޕޯޓަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 3
މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހުންނަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް

ފިތުރު އީދުގެ ހަދިޔާއަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހަކަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 21
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ބުދަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި އެއާޕޯޓަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 20
އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑު މޯލްޑިވިއަނަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތް ދޭ އެއާލައިންގެ އެވޯޑު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330ގެ ބޯޓެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 1
ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ ފްލައިޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭ، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ކޫއްޑޫއަށް ޖެއްސި ފްލައިޓަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ގއ. ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް މިއަދު ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 10
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 15
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ސިނާން

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަަކަށް ސިނާން އަލީ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 11
އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓް 21 އަށް

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ 21 ވަނަ މަތިންދާބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ތޫފާނާ ހެދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް

ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އެރި ބާރު ގަދަ ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގައި ބޯޓު ނުޖެއްސޭތީ، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޖައްސައި، ދަތުރުވެރިންނަށް އެއްގަމު މަގުން ޗެންނާއީ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.