15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ހަމަލާ ނުދޭނެކަމަަށް ބުނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ގާޒާ އަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދާ އެކު އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އިޒްރޭލުން ރޭ ފަތިހު ގާޒާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން 8 މަރު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން އުދުވާނުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެއް އާއިލާއަކުން އަށް މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 2
އިޒްރޭލުން އުޅެނީ ހަމާސް ލައްވާ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން

އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ އޭޖެންޓުން މިހާރު ގާޒާގައި ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަގްސަދަކީ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ފެށުން ކަމުގައި ގާޒާގެ ރައްޔިތުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.