20 ޖުލައި

July 20, 2019 14
1،200 އަހަރުވީ މިސްކިތެއް އިޒްރޭލުގެ ބިން ކޮނެގެން ހޯދައިފި

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދީމީ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިސްކިތެއްގެ ފާރުތަކުގެ ބައެއް އިޒްރޭލުގެ ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގެ ބިން ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 3
ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކުރާ ބިލަށް ކެބިނެޓުން ރުހުން ދީފި

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 13) - ބަންޑީގެ އަޑު މަޑު ކުރަން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރަން އުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑު ބިލް ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.