16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 5
އިޓަލީ އާއި ބެލްޖިއަމް ފައިނަލް ބުރާ ގާތަށް

ބްރުސެލްސް (ނޮވެމްބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ބެލްޖިއަމް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު (ސެމީ ފައިނަލް) ގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 2
ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 12) – ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިންގްލެންޑް ރޭ އެރިިއިރު އިޓަލީ އާއި ޕޯޗުގަލުން އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ބްރެޒިލް އަތުން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ބާލިން، ޖާމަނީ (މާޗް 28) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލް އަތުން 1-0 ބަލިވެ ޖަރުމަނުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެސް އައިސްފި އެވެ.