02 ޖޫން

June 02, 2018 3
ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް މަންޗިނީ ތައުރީފްކޮށްފި

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 2) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފްރާންސް އަތުން 3-1 އިން އިޓަލީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 4
ބަލޮޓެލީގެ އެނބުރި އައުން ލަނޑަކާ އެކު

ސެއިންޓް ގަލެން (މޭ 29) – ހަތަރަށް އަހަރަށް ފަހު މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު ރޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 1
މަންޗިނީގެ ފުރަތަމަ ސްކޮޑުގައި ވެސް ބަލޮޓެލީ ހިމެނިއްޖެ

ފްލޮރެންސް (މޭ 20) – އިޓަލީގެ އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ވެސް ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 1
އިޓަލީގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި

ރޯމް (މޭ 15) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އިންޓަ މިލާނާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން މަންޗިނީ އަށް؟

މިލާން، އިޓަލީ (މެއި 2) - އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން ލިބިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޒެނިޓު ޕީޓާސްބާގްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހުރި ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރު ރޮބާޓޯ ފަބްރިޗީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
އަހަރެން ރިޓަޔާކޮށްފިން، އިޓަލީއާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: ކަޕެއްލޯ

ރޯމް (އޭޕްރިލް 10) – އޭނާ ކޯޗިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އިޓަލީގެ ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިޓަލީން ޖާގައެއް ހައްގު: ބަލޮޓެލީ

ނީސް، ފްރާންސް (މާޗް 31) – އާޖެންޓީނާ އާއި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅުނު މެޗުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ އަށް ޖާގައެއް ހައްގުވި ކަމަށް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ބްރެޒިލް އަތުން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ބާލިން، ޖާމަނީ (މާޗް 28) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލް އަތުން 1-0 ބަލިވެ ޖަރުމަނުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެސް އައިސްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 17
މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) – ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދިއިރު ނޭމާ ނެތި ބްރެޒިލުން ރަޝިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 9
އިޓަލީ ޓީމަށް ބަލޮޓެލީ ނުނެގުމުން ރިއޯލާ ރުޅިގަދަވެފައި

މޮނާކޯ (މާޗް 22) – ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ޖާގަ ނުދިނުމުން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރިއޯލާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 5
އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު އެސްޓޯރީ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފިއޮރެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން އަދި އިޓަލީގެ ހުނަރުވެރި ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑޭ އެސްޓޯރީ އުމުރުން 31 އަހަރުގައި މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 3
ކޮންޓޭ އަށް އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން ދެނީ؟

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 28) – ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަކީ އިޓަލީގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސަން އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޝަން ކަމަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު އަލެސަންދްރޯ ކޮސްޓަކޫޓާ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
އިޓަލީން ގުޅައިފި ނަމަ ދާން ތައްޔާރު: ރަނިއޭރީ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 21) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ނޯންޓެސްގެ ރައީސްގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވީއްލައިދޭން އެދޭނެ ކަމަށް ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
އިޓަލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ޑި ބިއާޖިއޯ

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 3) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިޖީ ޑި ބިއާޖިއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
އިޓަލީގެ "ދިފާއީ ފާރު" ރާއްޖޭގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޓަލީގެ ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އާއި ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ރާއްޖޭގައި އެއްކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
އިޓަލީން ބުފޮން އަށް ވަދާއީ މެޗެއް ރާވަނީ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 9) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ޖޫން މަހު ކުޅެން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ޑިރޮސީގެ އަމަލުން ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން އަންތަރީސްވެއްޖެ

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ސްވިޑަންގެ ގައުމީ ސަލާމަށް އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިރާމްކުޑަކުރި މައްސަލައިގައި މައާފަށް އެދުމަށް، ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން ގާތަށް އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު...

November 16, 2017 14
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަމުން ވެންޗޫރާ ވަކިކޮށްފި

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 16) – އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމާ އެކު އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 9
ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮތް އިޓަލީ މަރުގެ މެޗަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) – އިޓަލީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ މިލާނުގެ ސެންސީރޯގައި މިރޭ ސްވިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެޗެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ އިޓަލީ އަށް 1958 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 9
ސްވިޑަން އަތުން ބަލިވެ އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕާ ދުރަށް!

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑަން (ނޮވެމްބަރު 11) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްވިޑަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިޓަލީ އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ހަގީގީ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 19
އިޓަލީގެ ތަރި ޕިރްލޯގެ ކެރިއަރަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ އުފެއްދުންތެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު އިޓަލީގެ އަންދްރޭ ޕިރްލޯ 22 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.