15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ބަރްޒާލީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 15) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ބަރްޒާލީ، 37، ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 3
އިޓަލީގެ އާ ޕިރްލޯ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 19) – އިޓަލީގެ އާ އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ސެންޑްރޯ ޓޮނާލީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ކުޅޭއިރު، މިހާރު ވެސް ކްލަބްތަކުން އޭނާ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
އިޓަލީއާ އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލް ސެމީ އަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 5
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު އިޓަލީ ސަލާމަތްވެ ޕޮލެންޑް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ކޮރްޒޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޕޮލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގެ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތްއިރު ޕޮލެންޑް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން އެއްވަރުވެއްޖެ

ޖެނޯއާ (އޮކްޓޯބަރު 11) – ޖެނޯއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާންތައް އާކުރި، އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން ޕޯޗުގަލުން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

ލިޒްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ބަލޮޓެލީގެ ފިޓްނަސް އާއި ފޯމް: މަންޗިނީގެ ކަންބޮޑުވުން

ބޮލޯނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗުގައި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ ކަމަށް ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018
ނެޝަނަލް ލީގުގައި ޕޮލެންޑާއި އިޓަލީ އެއްވަރުވެއްޖެ

ބޮލޯނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) – އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން އިޓަލީ ކުޅުނު ވާދަވެރި ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ޕޮލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 2
ތަމްރީންތަކުގައި މަންޗިނީ ލަވަޖަހަނީ

ފްލޮރެންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ތަމްރީންތަކުގައި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަ ޖަހަން ފަށައި ތަމްރީންތަކަށް މުޅިން އާ ކަމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުން ގުޑުވާނުލެވުނު ރޮސީގެ އަޒުމް

ކަކުލަށް ފަސް ފަހަރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް، ކެރިއަރުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައި އަނިޔާގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އިޓަލީގެ ޖިސެއްޕޭ ރޮސީ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ތާރީހުގެ ތެރެއިން: ވޯލްޑް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު މެޗު!

އެއީ 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އާއި ޑެނިއަލް ޕަސަރެއްޔާ އަދި މާރިއޯ ކެމްޕެސް ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އާޖެންޓީނާގައި އޮތީ ނުހަނު ވަރުގަދަ ސްކޮޑެކެވެ. ބްރެޒިލްގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. ފަލްކާއޯ އާއި ޒިކޯ އަދި ސޮކްރަޓީސްއާ އެކު އެއީ ވޯލްޑް ކަޕަކަށް މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމެވެ....

04 ޖޫން

June 04, 2018
ނަމޫނާ ކެޕްޓަނަކަށްވާން ބޭނުން: ބަލޮޓެލީ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 4) - ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ނަމޫނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 3
ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް މަންޗިނީ ތައުރީފްކޮށްފި

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 2) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފްރާންސް އަތުން 3-1 އިން އިޓަލީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 4
ބަލޮޓެލީގެ އެނބުރި އައުން ލަނޑަކާ އެކު

ސެއިންޓް ގަލެން (މޭ 29) – ހަތަރަށް އަހަރަށް ފަހު މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު ރޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 1
މަންޗިނީގެ ފުރަތަމަ ސްކޮޑުގައި ވެސް ބަލޮޓެލީ ހިމެނިއްޖެ

ފްލޮރެންސް (މޭ 20) – އިޓަލީގެ އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ވެސް ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 1
އިޓަލީގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި

ރޯމް (މޭ 15) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އިންޓަ މިލާނާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން މަންޗިނީ އަށް؟

މިލާން، އިޓަލީ (މެއި 2) - އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން ލިބިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޒެނިޓު ޕީޓާސްބާގްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ހުރި ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރު ރޮބާޓޯ ފަބްރިޗީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
އަހަރެން ރިޓަޔާކޮށްފިން، އިޓަލީއާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: ކަޕެއްލޯ

ރޯމް (އޭޕްރިލް 10) – އޭނާ ކޯޗިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އިޓަލީގެ ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.