31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިޓަލީން ޖާގައެއް ހައްގު: ބަލޮޓެލީ

ނީސް، ފްރާންސް (މާޗް 31) – އާޖެންޓީނާ އާއި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅުނު މެޗުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ އަށް ޖާގައެއް ހައްގުވި ކަމަށް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ބްރެޒިލް އަތުން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ބާލިން، ޖާމަނީ (މާޗް 28) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލް އަތުން 1-0 ބަލިވެ ޖަރުމަނުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެސް އައިސްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 17
މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) – ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދިއިރު ނޭމާ ނެތި ބްރެޒިލުން ރަޝިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 9
އިޓަލީ ޓީމަށް ބަލޮޓެލީ ނުނެގުމުން ރިއޯލާ ރުޅިގަދަވެފައި

މޮނާކޯ (މާޗް 22) – ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ޖާގަ ނުދިނުމުން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރިއޯލާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 5
އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު އެސްޓޯރީ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފިއޮރެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން އަދި އިޓަލީގެ ހުނަރުވެރި ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑޭ އެސްޓޯރީ އުމުރުން 31 އަހަރުގައި މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 3
ކޮންޓޭ އަށް އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން ދެނީ؟

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 28) – ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަކީ އިޓަލީގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސަން އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޝަން ކަމަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު އަލެސަންދްރޯ ކޮސްޓަކޫޓާ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
އިޓަލީން ގުޅައިފި ނަމަ ދާން ތައްޔާރު: ރަނިއޭރީ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 21) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ނޯންޓެސްގެ ރައީސްގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވީއްލައިދޭން އެދޭނެ ކަމަށް ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
އިޓަލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ޑި ބިއާޖިއޯ

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 3) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިޖީ ޑި ބިއާޖިއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
އިޓަލީގެ "ދިފާއީ ފާރު" ރާއްޖޭގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޓަލީގެ ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އާއި ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ރާއްޖޭގައި އެއްކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
އިޓަލީން ބުފޮން އަށް ވަދާއީ މެޗެއް ރާވަނީ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 9) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ޖޫން މަހު ކުޅެން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ޑިރޮސީގެ އަމަލުން ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން އަންތަރީސްވެއްޖެ

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ސްވިޑަންގެ ގައުމީ ސަލާމަށް އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިރާމްކުޑަކުރި މައްސަލައިގައި މައާފަށް އެދުމަށް، ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން ގާތަށް އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު...

November 16, 2017 14
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަމުން ވެންޗޫރާ ވަކިކޮށްފި

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 16) – އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމާ އެކު އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 9
ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮތް އިޓަލީ މަރުގެ މެޗަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) – އިޓަލީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ މިލާނުގެ ސެންސީރޯގައި މިރޭ ސްވިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެޗެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ އިޓަލީ އަށް 1958 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 9
ސްވިޑަން އަތުން ބަލިވެ އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕާ ދުރަށް!

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑަން (ނޮވެމްބަރު 11) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްވިޑަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިޓަލީ އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ހަގީގީ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 19
އިޓަލީގެ ތަރި ޕިރްލޯގެ ކެރިއަރަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ އުފެއްދުންތެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު އިޓަލީގެ އަންދްރޭ ޕިރްލޯ 22 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
އިޓަލީން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ކުޅެން ތައްޔާރު: ބަލޮޓެލީ

ނީސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުން ގޮވާލައިފި ނަމަ ދާން ތައްޔާރު ކަމަށާއި ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 5
ސްޕެއިނަށް ލަނޑުގެ އީދެއް، އިޓަލީ ޕްލޭއޮފާ ދިމާލަށް

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލީޗްޓެންސްޓެއިން އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހިލިއިރު އިޒްރޭލް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން ދަށްވެގެން ޕްލޭއޮފާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ: ވެންޗޫރާ

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ސްޕެއިން އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަން ޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 10
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އިސްކޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހުނުއިރު ޕްލޭއޮފުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިޓަލީ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 1
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން "ފޯލްސް ނައިން"؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ބޭނުންކުރާނީ "ފޯލްސް ނައިން" ޓެކްޓިކްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އަތުން 3-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.