19 ޖޫން

June 19, 2016 5
ފަހު މެޗަށް އިޓަލީ ނުކުންނާނީ ނުވަ ބަދަލަކާ އެކު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ކަށަވަރުވެފައިވާތީ، އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އަށް އިޓަލީން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 1
އެޑާގެ ލަނޑުން އިޓަލީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 17) - މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެޑާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން ސްވިޑަން 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ...

June 17, 2016 1
ވިސްނަންވީ އިބްރަހިމޮވިޗާ މެދު އެކަންޏެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 17) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ސްވިޑަންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ވިސްނަންވީ ހަމައެކަނި ސްވިޑަންގެ ކެޕްޓަން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗާ މެދު އެކަނި ނޫން...

13 ޖޫން

June 13, 2016 2
އިޓަލީ-ބެލްޖިއަމް ކުރިމަތިލާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައި

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އިޓަލީ އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު މާކް ވިލްމޮޓްސް ވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އެ މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އިޓަލީ...

08 ޖޫން

June 08, 2016
ޔޫރޯއަށް ފަހު އިޓަލީއާ ހަވާލުވާނީ ވެންޗޫރާ

ރޯމް (ޖޫން 8) - ޔޫރޯ އަށް ފަހު އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ވަކިވުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޓީމު ހަވާލުކުރާނެ ކޯޗަކަށް ޖިއަމްޕިއެރޯ ވެންޗޫރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 1
ކޮންޓޭއާ މެދު ހިތްބަރުކަމެއް ނެތް: ޕިރްލޯ

ނިއު ޔޯކް (މޭ 31) - ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ޖާގަ ނުދިން ނަމަވެސް އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭއާ މެދު އެއްވެސް ހިތްބަރުކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016 1
އިޓަލީ ޓީމުން ޕިރްލޯ އާއި ބަލޮޓެލީ އަށް ޖާގައެއް ނެތް

ރޯމް (މޭ 24) - ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ އާއި މައްސަލަ ބޮޑު ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ނުހިމަނައި، ޔޫރޯ އަށް އިޓަލީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ޔޫރޯގެ ކުރިން ކޮންޓޭ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ރޯމް (މޭ 17) - ޔޫރޯގައި އިޓަލީ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި އަންނަ ސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ޗެލްސީއާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ؛ މެޗު ފިކްސިންގެ ތުހުމަތުތަކުން ސަލާމަތްވީ އެވެ.