16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 7
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 1-0 އިން ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 3
ސިޓީ ތަށި އުފުލާލާ މަންޒަރު ބަލަން ކެރޭނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އޮތްއިރު، އެ ޓީމުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާ މަންޒަރު ބަލަން ހުންނަން ކެރޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 2
"ދެ ވަަނަ އާއި ހަތަރު ވަނައިގައި ތަފާތެއް ނެތް"

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) – ލީގު ދެ ވަނައިގައި ނިންމުމެކޭ ހަތަރު ވަނައިގައި ނިންމުމެކޭ މެދު ތަފާތެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި މަގާމް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018
ޗެލްސީ މެޗު އަހަންނަށް ހާއްސައެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ އަށް ހާއްސަވާ މެޗެއް ނޫން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
ޕޮގްބާ އަށް މޮރީނިއޯ ތައުރީފްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ މެދު މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް އަޑުއަރާފައިވަނިކޮށް، ޕޮގްބާ އަށް މޮރީނިއޯ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ހެރޭރާ އަށް އަނިޔާވި ގޮތުން މޮރީނިއޯ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންޑަ ހެރޭރާ އަށް އަނިޔާވި ގޮތާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ތަށީގެ ހުވަފެން ފަށަނީ ކުއާޓާއާ ހަމައިން: މޮރީނިއޯ

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހޯދުމުގެ ހުވަފެންތަށް ފެށޭނީ ކުއާޓަ ފައިނަލާ ހަމައިން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ޕޮގްބާއާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކާ އެކު މޮރީނިއޯ ރަތަށް

ހަޑްސްފީލްޑް، އިންގްލެންޑް (ފެބްރުއަރީ 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާ އިން ކުރި ސުވާލުތަކާ އެކު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
އަހަންނަކީ އެންމެ އަހުލާގު ރަނގަޅު ކޯޗު: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) - އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުރި އެންމެ އަހުލާގު ރަނގަޅު ކޯޗު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 4
ބަލިވީ ގޯސް ދެ ގޯލު ވަދެގެން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަނީ ގޯސް ދެ ގޯލު ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ އަލުން ޔުނައިޓެޑާ ނުގުޅޭނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 26) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 7
ޔުނައިޓެޑުގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފަން ބޭނުން: ވެން ހާލް

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ޖެނުއަރީ 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ފުރުސަތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ ލުއީ ވެން ހާލް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 4
ކޯޗުން ޒާތީވުން ކަމަކު ނުދޭ: ކަޕެއްލޯ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 12) - ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މީޑިއާގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަމުން ގޮސް މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބާ މެދު އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018
ކްލަބް ދޫކޮށްލާ ވާހަކަތަކަކީ ކުނިބުނި: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) – މި ސީޒަން ނިމުމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ކުނިބުނީގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 3
ލުކާކޫ ވަރުބަލިވެއްޖެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 30) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަަމަކު އޭނާ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ފަރުޖެހެން ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 12
300 މިލިއަނުން ނުފުދޭ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 27) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މިދިޔަ ދެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހޭދަކުރި 300 މިލިއަން ޕައުންޑުން ނުފުދޭ ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 5
މޮރީނިއޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް މަޝްވަރާތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް އާ އެއްބަސްވުމެއް ދިނުމަށް އެ ކްލަބުން ބާއްވަމުން އައި މަޝްވަރާތައް މަޑުޖައްސާލައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 6
"ސިޓީ އަށް ދޫކޮށްލައި އަތްއުރާލައިގެން ނުތިބޭނަން"

ވެސްޓް ބްރޮމް، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ލީގު ދޫކޮށްލައި އަތްއުރާލައިގެން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 2
ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މޮރީނިއޯ ހޫނުފެނަށް!

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އަށް ޖަވާބުދާރީވާން އޭނާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
މޮރީނިއޯ ފާޑުކީއިރު، ގާޑިއޯލާ މައާފަށް އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސިޓީ އަށް ފާޑުކީއިރު، ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ މައާފަށް އެދެފި އެވެ.