17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 101
އޭސީސީގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރި ދެނޫސްވެރިއަކު ވަކިކޮށްފި

އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިއްޔެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ޝަކުވާތަކާ ހެދި އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ގާނޫނުގައި ކަނޑއަަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ހޯމް މިނިސްޓަރު...