21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.