07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 41
އެކްސިޑެންޓުވި، ޒަހަމްވި މީހާއަށް އެހީވަން: އަލީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އިއްޔެ ހަމަޖެއްސެވި އަލީ ސޯލިހް ދުއްވެވި ކާރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ކަމަށާއި ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 49
ނުވަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނުވަ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނުވަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
ޖޭޕީގައި އަލީ ސޯލިހްގެ މަގާމު މަތިކޮށް، ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަލީ ސޯލިހް، އެ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު އޭނާ އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 8
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޖޭޕީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.