21 ޖޫން

June 21, 2019 29
"ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމެއް ނުކުރާނަން"

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ކުރަމުން ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 15
އާ ސިސްޓަމްތަކާއެކު ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި

އާ ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 11
ޖޭޕީން ކުރިމަތިލީ 42 ދާއިރާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރައްވާ 42 ބޭފުޅެއްގެ ފޯމް އެ ޕާޓީން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 41
އެކްސިޑެންޓުވި، ޒަހަމްވި މީހާއަށް އެހީވަން: އަލީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އިއްޔެ ހަމަޖެއްސެވި އަލީ ސޯލިހް ދުއްވެވި ކާރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ކަމަށާއި ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 49
ނުވަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނުވަ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނުވަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
ޖޭޕީގައި އަލީ ސޯލިހްގެ މަގާމު މަތިކޮށް، ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަލީ ސޯލިހް، އެ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު އޭނާ އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 8
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޖޭޕީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.