24 މެއި

May 24, 2019 6
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ފައިނަލްތަކުގައި އޭނާގެ ރެކޯޑް ދަށްވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 10
ލިވަޕޫލް އުއްމީދުގައި، ސިޓީގެ އަމާޒު ތަށްޓަށް!

ލަންޑަން (މެއި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތަށި އުފުލާލުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ އުއްމީދަކީ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުން ޕޮއިންޓް ގެއްލި 29 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 17
"ބާސާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ލިވަޕޫލް (މެއި 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލިގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ކްލޮޕަށް މަންޗިނީގެ މެސެޖެއް

މިލާން (މެއި 4) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަނީ ހޯދާ ތަށީގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ލިބުނަސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗީނީ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 3
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ލީގަށް ވާދަކުރާނަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރުން ލިވަޕޫލުން ހުއްޓާލާނީ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވުމުން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ތިބޭނީ ވާދަކުރުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ،

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޗެލްސީގެ ހާލަތު ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޗެލްސީގެ ހާލަތު މުހިއްމުނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ލިވަޕޫލުގެ ޓާގެޓެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 9) - މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލްގެ ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަބަދުވެސް އެ ޓީމަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ބަޔާން މިއުނިކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ބަޔާން މިއުނިކާ ހަވާލުވާން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާނީ ލިވަޕޫލާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 13
ލިވަޕޫލާ ކުރިމަތިލާނީ ފާގަސަންގެ ވިސްނުމުގައި: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، ގެންގުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަންގެ ވިސްނުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ސޯލްޝެއާ އަށް ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 4
ރެފްރީ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ކްލޮޕް ހޫނުފެނަށް!

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އެ މެޗުގެ ރެފްރީއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ލިވަޕޫލަށް ވުމުން އޮންނަ ޕްރެޝަރު ބޮޑު: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ވުމުން އޮންނަ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ދެކެނީ އެއީ ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީގުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ލިވަޕޫލް އޮތް ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
މަރުގެ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ އަށް ކްލޮޕް އެދިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނުކުންނައިރު އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 2
އުފާފާޅުކުރަން ކްލޮޕް ދަނޑަށް އެރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެވަޓަން އަތުން ފަހު ވަގުތު 1-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އުފާފާޅުކުރަން ދަނޑަށް އެރި މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
މިސްރު ކޯޗުގެ ވާހަކަތަކަށް ކްލޮޕް ސަމާލުކަމެއް ނުދިން

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 24) - ލިވަޕޫލްގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން މިސްރުގެ ކޯޗު ހަވިއޭ އަގީރޭ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދިނުން މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 1
ހާއްސަ ސަބަބަކާ ހެދި ލިވަޕޫލުން ޝަގީރީ ބާކީކޮށްފި

ބެލްގްރޭޑް (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ސާބިއާގައި ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ލިވަޕޫލް ސްކޮޑުން ސްވިޒަލެންޑްގެ ވިންގް ޒެރްޑަން ޝަގީރީ ބާކީކުރީ ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮތުމުން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ލިވަޕޫލް މެޗުން އާސެނަލްގެ ކުރިއެރުން އެނގޭނެ: އެމެރީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން އާސެނަލަށް ހޯދުނު ކުރިއެރުން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ކްލޮޕަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް އެރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ސަލާހަށް ޕްރެޝަރުކުރަނީ މީޑިއާ އިން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ލިވަޕޫލްގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހު ގިނަ ލަނޑު ޖަހަން ޕްރެޝަރުކުރަނީ މީޑިއާ އިން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.