07 މާޗް

March 07, 2017 21
އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް: މި ދެ ނަމުން ފުދޭ!

"ދެން މި ގެނެސްދެނީ ކ. ކާށިދޫ މުޝްތަރީ ކުލަބުގެ އީސާ މޫސާ އާއި އިސްމާއިލް މޫސާގެ މަދަހައެއް."

05 މާޗް

March 05, 2017 16
ކާށިދޫ: މާބަގީޗާތަކާ އެކު "ދެ އަންބަށް"!

މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ، ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ދަނޑުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ވަށައިގެން ކަނޑު އޮތަސް މަސްވެރި ރަށަކަށް ނުވުމުގައި ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ކައިރިން އެން ހިފޭނެ ހަލެއް، ގިރިއެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ވިޔަސް ނެތުމަކީ މައިގަނޑު ސަބަބެވެ. އެހެންކަމުން މި ރަށުގެ މީހުން އިޚްތިޔާރު ކުރީ ރަށުގައި ތިބެގެން...

04 މާޗް

March 04, 2017 7
ފައިސަލްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން، ކ. ގާފަރާއި ކާށިދޫގައި، މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބޭއްވި މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 4
ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 4
ކާށިދޫގައި 50 އެނދުގެ ހޮޓަލެއް އަޅަން ބަޔަކަށް ދީފި

ކ. ކާށިދޫގައި 50 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 13
ކާށިދޫގައި ކަމެއް ނެތި ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ!

ކ. ކާށިދޫގައި ކުށް ކުރުން އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ދަންވަރު ރަށު ތެރޭގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.