01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
"މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖު އިންތިޒާމް ކުރަން މާއުނދަގޫ"

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 6
ވީޑިއޯ މެސެޖަކާ އެކު ހައްޖަށްދާން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 3) - ހައްޖަށްދާން ކުރާ އުއްމީދު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ 95 އަހަރުގެ އޮހީ އިދުރީސް ސަމްރީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވުމާ އެކު އާއިލާ އެކު އޭނާ ޖިއްދާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 5
ރަސްގެފާނުގެ ހައްޖު ދަތުރު މިފަހަރު ނިއު ޒީލެންޑަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 19) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، މާޗު މަހު ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑި ޖަހައި މަރާލި 50 މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 200 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 12) - މިސްރު ސިފައިްނނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 1،000 މީހުން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 4
ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ފަލަސްތީނުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 8) - ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ތެރޭން ޝަހީދުވެ ދިޔަ މީހުންގެ 1،000 އާއިލާއަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި އަހަރު ވެސް ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 9
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މިސްރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ 1،000 އާއިލާ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް ހައްޖު ދަތުރު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 2
ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖާ ނުގުޅުވޭނެ: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ނުގުޅުވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 16
ދިވެހި ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 13
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި 1،400 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ދައުވަތަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ 60 ގައުމެއްގެ 1،400 މީހުންގެ ތެރޭން 645 މީހުން މިހާތަނަށް ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 18
މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންނަށް އިހްރާމްދީފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށްދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަށް މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އެހެން ހަތް މީހަކާ މިއަދު އިހްރާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 63
ހައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ، މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް؟

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވެ އެތައް ބަޔަކު އެތިބީ ފޮނި އުއްމީދުގަ އެވެ. މި މަހު 15 ގައި ފުރަން ގިނަ ބަޔަކު ފޮށިތަންމަތި ބަނދެފި އެވެ. ޖަހަން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކާއި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ތަމްރީންތައް ވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ނިންމައިފި ކަމަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު ފުރަން ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖެ އިން 1،000...