ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާގެ ބޮޑު އެހީއެއް އެމެރިކާ އަށް

އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތެރެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު އަދި އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ 500،000 ޓެސްޓް ކިޓާއި މިލިއަން ފޭސް މާކްސް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމަށްވާ ޖެކްމާގެ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އިން އުފަންވެގެން އައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން އެ ގައުމުގައި މައިތިރިވެ، އާންމު ހާލަތަކަށް އަންނަން ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުން އަންނަނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ އެކި ގައުމުތަކަށް މިހާރު އެހީވަމުންނެވެ.

ޖެކް މާ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ގައުމުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އެމެރިކާ އަށް ދެއްވާ އެހީން އެ ގައުމަށް ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެހާ ގޯސް ނުވެ، ސަލާމަތްވާން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ކާމިޔާބީ އަށް އެދޭ ކަމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަހަރެން ވަރަށް އުންމީދުކުރަން މި ދަނޑިވަޅުގައި އެމެރިކާ އަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމި އެހީން އެމެރިކާ ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއްކުރާނެ ކަމަށް،" ޖެކް މާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަދަ އެހީއެއް ދެއްވަން އޭނާ ނިންމެވި އިރު، އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އަކީ ވިޔަފާރި އާއި އިގުތިސާދީ ދާއިރާގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ގައުމެވެ. އަދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް އެކި ކަހަލަ ފިއްތުންތައް ވެސް ކުރިމަތިކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަންނަން ޖެކް މާ އެމެރިކާ އަށް އެހިވެވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ޗައިނާ އަށް 14.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ވެސް ދީފަ އެވެ.

އަދި އެމެރިކާ އަށް ޓެސްޓް ކިޓާއި މާސްކް ހަދިޔާކުރާ އިރު ޖަޕާނަށް އެއް މިލިއަން މާސްކް އަދި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް 1.8 މިލިއަން މާސްކާއި 100،000 ޓެސްޓިން ކިޓް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހަދިޔާކޮށްފައިވެ އެވެ.