10 މެއި

May 10, 2020 10
އެންމެ މޮޅީ މެސީއެއް ނޫން، މަރަޑޯނާ: ކަނަވާރޯ

ގުއަންޒޫ (މޭ 10) – އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނޫން ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިޔަކީ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ބުނެފި އެވެ.