26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ގާޑިއޯލާގެ އެދުމަކީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުން

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 26) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް، އޭނާ އަށް ބޮޑު އޮފާއެއްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016
ބާސެލޯނާ ބަރޯސާވަނީ ހަމައެކަނި އަހަންނަކަށް ނޫން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމު ބަރޯސާވަނީ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 1
މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ސެން ހުއާން، އާޖެންޓީނާ (ނޮވެމްބަރު 16) – ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެކުނު އެމެރިކާ ޒޯނުގައި މިއަދު ކޮލަމްބިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
"މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޖާގަ ފުރާނީ ނޭމާ އާއި ޑީބަލާ"

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) – އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދޭނެ ފެންވަރު ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑީބަލާގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް 500 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 6
"އެކުވެރިކަމެއް ނެތް، އެކަމަކު އިހުތިރާމް ކުރަން"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ އެކުވެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް އޭނާގެ ވާދަވެރިޔާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 5
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ބާސެލޯނާ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
މިރޭ މެސީ ކުޅޭނެ، އެކަމަކު ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމު ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
އެއްބަސްވުން އާކުރަން މެސީގެ ތަފާތު ޝަރުތެއް!

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ތަފާތު ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން މެސީގެ އެހީ ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ އެހީ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 3
މެސީ މައްސަލައިގައި އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބައުޒާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 6
މެސީ ތިން ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ތިން ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
މެސީ އާއި ނޭމާ ގަންނަން ސިޓީން މަސައްކަތްކުރި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ނޭމާ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ގެންދަން އެ ކްލަބުން މި ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
ޕެލޭގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މެސީ

ގްލާސްގޯ، ސްކޮޓްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިދިޔަ 10 ނުވަތަ 15 އަހަރަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ކަމަށް ބްރެޒިލާ އެކު ތިން ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕެލޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
މެސީގެ ރެކޯޑް ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 7-0 އިން ސެލްޓިކް އަތުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
މެސީ ވެސް ފެށީ ރަތްކާޑަކުން، މާޔޫސްނުވޭ: މަޝެރާނޯ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރަތްކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް އެކަމާ މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމާށައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ރަތްކާޑެއް ދެއްކި ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ހަވިއާ މަޝެރާނޯ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 4
އެނބުރި އައިސް މެސީ އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލުގައި ޗިލީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ޓީމަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އުރުގުއޭ އަތުން 1-0 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ދެ އަހަރު އޮތަސް ބާސާ އިން ބޭނުންވަނީ ޔަގީންކަން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 30) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާން ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށް ވާހަކަތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާމޮޓެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.