28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017
ވޯލްޑް ކަޕަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު، ރަޝިއާ ސަމާލުވެގެން

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ދުވަސްވަރު ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ގްރޫޕްތަކުން އިންޒާރު ދެމުން އަންނައިރު އެކަންތައް ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދޭން އެޅެން އޮތް ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 13
ޔޫރަޕުގައި މެސީ ސައްތައެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) – ލިއޮނަލް މެސީ ޔޫރަޕުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ގްރީކުގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން ގްރީޒްމަނަށް މެސީ ދައުވަތުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 44
އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕަށް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް މެސީއަށް!

ކުއީޓޯ، އިކުއެޑޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) – މަތީ ފަންތީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މާހައުލު އޮތް އިކުއެޑޯގެ ކުއީޓޯގައި ކުޅެ، ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އިކުއެޑޯ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނަދީފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 8
އާޖެންޓީނާ ގޮވައިގެން މެސީ މަރުގެ މެޗަކަށް

ކުއީޓޯ، އެކުއެޑޯ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުންބޭރުގައި އެކުއެޑޯއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ އަށް މޮޅެއް ހޯދައިދޭން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ މުބާރާތަށް އަމިއްލަ ބާރުގައި...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 33
ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެކު އާޖެންޓީނާ ކަރުތާ ފެނަށް

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (އޮކްޓޯބަރު 6) – ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޕެރޫއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާ އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެކަމުގެ ހަގީގީ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 6
މެސީ ހުއްޓުވަން އުޅެފިނަމަ ޓީމަށް ފައިދާވާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ލިސްބަން، ޕޯޗުގަލް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ސްޕޯޓިން ލިސްބަން އިން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ މޭން މާކު ކޮށްގެން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އޭގެ ފައިދާ ކުރާނީ މުޅި ޓީމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 15
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ ވާދަކުރަނީ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ފީފާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މި ފަހަރު ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެންމެ ފަހުން އެ އެވޯޑް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 2
ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވިޔަސް ތަފާތު ދެއްކީ މެސީ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ދެ ލަނޑުން 2-0 އިން އަލަވޭސް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 3
މެސީ އާއި އެމްބާޕޭ ގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 25) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި މޮނާކޯގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ބިޑްނުކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ޗެއާމަން ޓިސިކީ ބެގިރިސްޓެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 4
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް ރޮނާލްޑޯ، މެސީ އަދި ބުފޮން ވާދަކުރަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 16) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ނަން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 13
މެސީގެ ހިޔަނީގައި ކުޅެން ނޭމާ ބޭނުމެއްނުވޭ: ރިޕޯޓް

މިއާމީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 29) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބޭނުންވަނީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނީގައި ހުރެގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެތީ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ ތަފާތު ދައްކާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 14) - އާ ކޯޗު އާނަސްޓޯ ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ އިން ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގެ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މެސީގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 9) – ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި 21 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މެސީ މަޑުކުރީ ޝަރުތުތަކެއް ކޮށްފައެއް ނޫން: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 8) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރީ ބަދަލުގައި އެއްްވެސް ކަމަކަށް ޝަރުތު ކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 15
ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާއާ މެސީ ކައިވެނިކޮށްފި

ރޮސާރިއޯ، އާޖެންޓީނާ (ޖުލައި 1) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަދި އޭނާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ކަމަށް އެންޓޮނެއްލާ ރޮކުޒޯއާ މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 2
މެސީ މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ޒުވާން އުމުރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އޭޖެންޓް ހޮރާސިއޯ ޖަޖިއޯލޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 1
2006 ގައި ބާސާ އަށް މެސީ ނުގެއްލުނީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 17) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލަން ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ދައްކަން 2006 ވަނަ އަހަރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކްލަބާ ނުގުޅުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 5
އެންމެ ފަހުން މެސީ އާއި ބާސާ އެއްގަލަކަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 9) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.