05 މާޗް

March 05, 2018 9
މެސީގެ 600 ވަނަ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
"ސިޓީ-ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން"

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
މެސީގެ ހިޔަނިން ނޭމާ އަށް އޮތީ ނުކުންނަން ޖެހިފައި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 30) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނީގައި ނުހުރެ އަމިއްލަ މަގެއް އިހުތިޔާރުކުރުމަކީ ނޭމާ އަށް މުހިއްމުވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އޭނާއާ އެކު ޕީއެސްޖީ އާއި ބްރެޒިލަށް ކުޅޭ ޑެނިއަލް އަލްވެސް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 5
ބާސެލޯނާގެ އަމާޒަކީ ތިން ތަށި: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 27) - މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއިން އަމާޒުހިފާފައިވަނީ ތިން ތަށްޓައް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 6
މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިިއިރު ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 18) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވިއިރު، އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 2
މެސީ ހުރުމަކީ ބާސެލޯނާގެ ނަސީބު: ޖޯޑީ އަލްބާ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 12) - ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ނަސީބު ކަމަށާއި އޭނާ ހުރިހާ ދުވަހަކު އެ ޓީމު ދާނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ފުލްބެކް ޖޯޑީ އަލްބާ ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 5
"މެސީގެ ސަބަބުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ ބާސާ"

ލިއޮނަލް މެސީގެ ސަބަބުން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކެޕްޓަން ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 11
ދެ ވަނަ މެސީ އެއް ނާންނާނެ: ޒަވީ

ދޯހާ، ގަތަރު (ޑިސެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ފަދަ ހުނަރުވެރިއެއް ދެން ފެނިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 36
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސާ ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
ޗެލްސީ އަތުގައި މެސީ ހުއްޓުވުމުގެ ރެކޯޑެއް!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ކަޅި އަމާޒުވި މެޗަކީ ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މި މެޗަކީ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. އެއީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގޯލު ޖެހުމުގެ އެތަކެއް ރެކޯޑް ހަދާފައިވާ މެސީ އަށް މިހާތަނަށް ޗެލްސީ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައިނުވާތީ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 8
މެސީގެ އަގު 700 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 25) - އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން މެސީ ގަންނަން އެހެން ކްލަބަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 700 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 5
ސްޕެއިނާ ނުޖެހި ސަލާމަތްވާން ބޭނުން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 9) – އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްޕެއިނާ ނުޖެހި ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 7
ޗެރިޓީ އަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް މެސީ ވައުދުފުއްދައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - އާޖެންޓީނާގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީ އަށް ހާދިޔާކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ވި ވައުދު ފުއްދައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 5
"ބާސާއާ އަލުން ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޭމާ އަށް އެބައޮތް"

އެތަންސް، ގްރީސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އެ ޓީމާ އަލުން ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017
ވޯލްޑް ކަޕަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު، ރަޝިއާ ސަމާލުވެގެން

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ދުވަސްވަރު ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ގްރޫޕްތަކުން އިންޒާރު ދެމުން އަންނައިރު އެކަންތައް ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދޭން އެޅެން އޮތް ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 13
ޔޫރަޕުގައި މެސީ ސައްތައެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) – ލިއޮނަލް މެސީ ޔޫރަޕުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ގްރީކުގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން ގްރީޒްމަނަށް މެސީ ދައުވަތުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 44
އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕަށް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް މެސީއަށް!

ކުއީޓޯ، އިކުއެޑޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) – މަތީ ފަންތީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މާހައުލު އޮތް އިކުއެޑޯގެ ކުއީޓޯގައި ކުޅެ، ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އިކުއެޑޯ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނަދީފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 8
އާޖެންޓީނާ ގޮވައިގެން މެސީ މަރުގެ މެޗަކަށް

ކުއީޓޯ، އެކުއެޑޯ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުންބޭރުގައި އެކުއެޑޯއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ އަށް މޮޅެއް ހޯދައިދޭން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ މުބާރާތަށް އަމިއްލަ ބާރުގައި...