ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ދެ ގުނަ ދަށަށް

ރޯދަ މަހު ފެށުނު އިރު 40ރ. އަށް ހުރި ކަރާ ކިލޯގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.


ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވެފައި ވަނީ ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވި ނަމަވެސް ރޯދަ މަސް ފެށުނީއްސުރެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް ވެސް އޮތީ ކަރައަށެވެ.

"ކަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ތޮއްޑޫން. ތޮއްޑޫން ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ނަމަ އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކޭނެ،" ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ.

ދަނޑުވެރިން ކަރާ ކިލޯއެއް މިހާރު ވިއްކަނީ 16ރ. އަށް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 10ރ. އަށް ވެސް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިން ބުނެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތޮއްޑޫން 25 ޓަނާއި 35 ޓަނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކަރާ މާލެ ގެނެ އެވެ. މި އަހަރު ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ތޮއްޑޫގައި 117 ކަރާ ދަނޑު ހެއްދި އެވެ. ތޮއްޑޫ ކަރާގެ އިތުރުން ކާށިދޫ އާއި ކަނޑޫދޫ ކަރާ ވެސް މާރުކޭޓުގައި އެބަހުއްޓެވެ.