އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި: "މިއީ ޗެލެންޖެއް"

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށް އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.


އިމްރާން ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރީ މިއަދެވެ. އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ސީޒަނުގެ ވަކި ހިސާބުން ނިއު އިން ފައިސަލް ގެނައިރު އޭނާ ވެސް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ. އިމްރާން ފިޓްވުމާ އެކު ގިނައިން ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭނާ އަށެވެ. އެކަމަކު ފައިސަލް ވެސް ވަނީ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

އިމްރާން ބުނީ ފައިސަލަކީ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރު ކަމަށާއި އޭނާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމާ އެކު ނިއު އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިކަން ނަގަނީ ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ. އެއީ ޗެލެންޖަކަށް ވާނީ. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑާއި ފައިސަލަށް ވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ. އަދި ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން ތިބުމުން ނިއު ވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ،" އިމްރާން ބުންޏެވެ.

އިމްރާން ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ލިބިފައިވުމާ އެކު އެ މުބާރާތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

"ޗެއާމަނާ ވަރަށް ގާތުން މި އުޅެވެނީ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޗެއާމަން އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ކުރާ މަސައްކަތް. މި ކާމިޔާބީގައި ޗެއާމަންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު. އަންނަ އަހަރު ވެސް މި އަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޗެއާމަން ވަނީ އެދިފައި. އެކަމަށްޓަކައި އެންމެން މަސައްކަތްކުރާނެ،" އިމްރާން ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އިމްރާނާއި ފައިސަލުގެ އިތުރުން އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ އާއި ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އާއި ހަދަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އާއި މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް) އަދި ސްޕެނިޝް މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާ ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވެސް ވަނީ ނިއުއާ އެކު ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. ނިއު އިން ވަނީ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރު ބަހައްޓަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ނިއު އިން ތައްޔާރުވާއިރު، އެ ޓީމުން އަންނަނީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ނިއު އަށް މި ސީޒަނުގައި ގެއްލުނީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ނިއު އިންނެވެ. އަދި ނިއު އިން ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުން ވެސް ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ.