ކިރަން ދޫކޮށްލައި ޓީސީން ކީޕަރު އިމްރާން ގެނެސްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނޭޕާލްގެ ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ދޫކޮށްލައި، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ކުރިން ބެލެހެއްޓި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގެެނެސްފި އެވެ.


މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް ޓީސީގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ކިރަން ގެންނަން އެ ޓީމުން ނިންމި ނަމަވެސް އޭނާ އެ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްގައި އަދި ބައިވެރިނުވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި ނިއު އިން ވަކިކުރި އިމްރާން ހުރީ ކްލަބަކާ ނުގުޅި އެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއު އަށް މި ފަހަރު ކުޅެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އިމްރާން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޓީސީގެ އޮފިޝަލަކު "މިހާރަ"ށް ބުނީ ކިރަން ނުގެންނަން ނިންމީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިިކުރުމަށް ފަހު ކްލަބުން ބޭނުންވި ތާރީހަށް ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިނުވުމުގެ އިތުރުން ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަކަށް ދިއުމަށް އަމިއްލަ އަށް އެދިފައިވާތީ އެވެ. އަދި ކިރަން އެ މެޗުތައް ކުޅެން ދާން ބޭނުންވާ ތާރީހުތަކަކީ ޓީސީ އަށް ވެސް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން ޓީސީން ނިންމީ ކިރަންއާ އެކު ކުރިއަށް ނުދިއުމަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޓީސީ ވެގެންދާނީ އުމުރުން 37 އިމްރާން ކުޅޭ ހަ ވަނަ ކްލަބަށެވެ. މީގެ ކުރިން އިމްރާން ވަނީ އީގަލްސް، ވިކްޓަރީ، ނިއު، ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ، އަދި މާޒިޔާގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް 17 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުނު އިމްރާން ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔަކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުޅުނު ހާއްސަ މެޗަކުންނެވެ.

ނިއުއާ ވާދަވެރި ވިކްޓަރީން ކެރިއަރު ފެށި އިމްރާން ނިއުއާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ނިއު އިން ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް އަދި އެ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު އިމްރާން ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

ޓީސީ އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު އިމްރާން އެ ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ އެކު.-- ފޮޓޯ: ޓީސީ

ރާއްޖޭގެ ކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމައި މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު އެކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު މި ސީޒަނަކީ ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ހިމަނައިގެން ކުޅެވޭނެ ފަހު އަހަރެވެ.

އިމްރާންގެ އިތުރުން ޓީސީން ސޮއި ހޯދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ހިމެނެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީސީ އަށް ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އާ ކޮށްފަ އެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޓީސީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުން ނުފެންނާނެ އެވެ. ޓީސީން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ގިނަ ޓީމުތަކާއި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) އެވެ.

އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ދެ ލެގަށް ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާއިރު، އެ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ އެވެ. ފޯކައިދޫ އަށް އެ ފުރުސަތު ލިބުނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތ. ތިމަރަފުށިން އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގު އޮންނާނީ އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދެ ވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ އަންނަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގަ އެވެ.