21 މެއި

May 21, 2020 21
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ކެބިނެޓުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެބިނެޓުގައި މިއަދު...

May 21, 2020 2
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބ މީހުންނަށް ދިރާގުން އެހީވަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޓާޓޯ އާއި އެމްބީއޭއެމްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުޑް ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމަށް"...

20 މެއި

May 20, 2020 20
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރިޔަސް ކުރީގެ ހާލަތަށް އަދި ނުދެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދޭން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް މުޅިން ބަދަލުވުން ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

May 20, 2020 42
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކު ތިބެދާނެ، ފިޔަވަޅުތައް ކާމިޔާބު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިތާ އެންމެ ދޮޅު މަސް ވެސް ނުވަނީސް މިކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވެން ފެށީ، ދުރާލައި މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން...

19 މެއި

May 19, 2020 40
ލޮކްޑައުން ނިންމާލައި ނިއު ނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުތަ؟

މި ވައިރަހަށް ފިލައިގެން އަބަދަކު ގޭތެރޭގައި ނުތިބެވޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. ވަޒީފާތައް ގެއްލުމާ އެކު އާމްދަނީގެ ދޮރުތައް ބަންދުވެ ކުލި ނުދެއްކި އާއިލާތައް ބިކަވެދާނެ ކަމުގެ މާޔޫސް ކަމެވެ. މި ހާސްކަމުގައި ދިރިއުޅުން ހުއްޓި ގިނަ...

18 މެއި

May 18, 2020 107
ލޮކްޑައުން އުވާލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަމީން ދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ނުކޮށް، ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅި ނަމަ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު، މިއަދުގެ ހާލަތަށް އާދެވުނީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް، ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުމުން ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި.

17 މެއި

May 17, 2020 42
ނިއު ނޯމަލްގައި ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ: އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިއު ނޯމަލްގައި ވެސް ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 14
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވެގެން 200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފު ވެގެން މިހާތަނަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު...

14 މެއި

May 14, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސްް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2020 9
ހީކުރިވަރަށް ސާޖެއް އަދި ނާދޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖެ އިން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން މި ވަގުތާ ހަމައަށް 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 982 އަށް އަރައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ލޮކްޑައުންގައި ކަރަންޓެއް ނުކަނޑާނަން: ސްޓެލްކޯ

މާލީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ބިލް ނުދެއްކުނަސް ކަރަންޓު ނުކަނޑާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 3
މޯލްޑިވް ގޭހުން މިހާރު ނަގުދުފައިސާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ގޭސް ފުޅި އަށް އަގު އަދާކުރުމުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 3
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެޕަށް އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކުގެ ފެން މީޓަރު ފޮޓޯ އާއި ރީޑިން ފޮނުވޭނެ ހާއްސަ ފީޗާއެއް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މޯބައިލް...

May 12, 2020 35
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް 814 މިލިއަން ހަރަދު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 812 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 63
"ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ބޯޑަރު ނުހުޅުވާނަން"

ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާނެ ކަަމަށާއި ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ، ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 11, 2020 19
އެންގުމަށް އަމަލުނުކުރާ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ...

May 11, 2020 1
މިއީ ލޮކްޑައުންގައި ހުނަރުވެރިންގެ ޝުއޫރުތައް

ލޮކްޑައުންގައި ގޭގައި އިނދެ ފޫހިވެގެން ހެދީ ފޭސްބުކް ގްރޫޕެކެވެ. މި މަހު ދެ ވަނަ ދުވަހު ހެދި ގްރޫޕަށް ރައްޓެހިން އިތުރުކޮށް، އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ދައުވަތު ދެމުން ގޮސް މިހާރު 1،400...

09 މެއި

May 09, 2020 100
ވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާ ޗެލެންޖެއް އިހްސާން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ، އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް، ދައުލަތުގެ...

May 09, 2020 15
އައްޑޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ 26 ޑައިރެކްޓް ކޮންޓްކެޓެއް

ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަރުވާ އަށް އައްޑޫން މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް...

07 މެއި

May 07, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 07, 2020 1
ކަރަންގެ ނުރަ ބޮލާ އެކު މަޖާ ޕޯސްޓެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއަކާ ހެދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް ބޯ ކަޅުކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ސެލޫނަކަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނެތުމުން މި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އޭނާގެ ބޯ ދަނީ އެއް...

May 07, 2020 39
ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ޕީކަށް ނުދާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 މާލެ އިން ފެނުމާ އެކު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބަލީގެ ޕީކަށް ދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 މެއި

May 05, 2020
ލޮކްޑައުންއާ ހެދި އާއިލާ ނުރޭވިދާނެތީ ކަންބޮޑުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވެފައިވާ ލޮކްޑައުންތައް ގައުމުތަމުގައި ދިގުދެމިގެންދާނެ ނަމަ ނުކުންނާނެ އެއް މައްސަލަ އަކީ އާއިލާ ރޭވުމެއް ނެތި އެތައް މިލިއަން އަންހެނުން ބަލިވެއިނުން ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 18
"ނިއު ނޯމަލް"އަކީ ކޮބާ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް މި އޮތީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރާއްޖެ ވެސް އެ ހާލަތަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި ރޯގާގެ ނިމުމުގެ ކޮޅުމަތި އަދިވެސް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު، ކުރީގެ އާދަތަކަށް އަނބުރާ ދެވޭކަށް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވި ގޮތަށް،...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޮކްޑައުން ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން މުއްދަތަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކުރަން ކުއްފުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުން މިއަދު...

April 30, 2020 26
މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުން އަންގަން އެދެފި

އެކި ރަށްރަށުގައި މި ވަގުތު މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގަން އެދިއްޖެ އެވެ.