16 މެއި

May 16, 2018 20
ފަތިސްހަނދުވަރު

"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ މި ވާހަކައަކީ 1995 ގައި "ހަވީރު"ގައި ޝާއިއުކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެކެވެ. އޭގެ ފަހުން "ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އެކި ބައިބައި ނުކުމެފައި ވިޔަސް، މި ވާހަކަ މި ރޯދަ މަހު "މިހާރު"ގައި މި ފަށަނީ އެ ވާހަކަ (ހަވީރުގައި 1995 ގައި ޖަހަން ފެށި ވާހަކަ ނުވަތަ ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ބަތޮލުގެ ބައި ކުޅެފައިވާ 'ފަތިސްހަނދުވަރު') ނިމޭ ހިސާބުން...

13 މެއި

May 13, 2018 15
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 މެއި

May 09, 2018 8
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 މެއި

May 06, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

02 މެއި

May 02, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 8
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 3
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 11
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 13
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 12
ތީ ޔާރަކީ...

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 20
ތީ ޔާރަކީ...

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 24
ތީ ޔާރަކީ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 27
ތީ ޔާރަކީ...

މާލޭ މީހެކޭ ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނާނީ އެއީ ބޮޑު މުއްސަންޖެކޭ އެވެ. މާލޭގައި ބޮޑުގެއެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ. މުދަލާއި ވިޔަފާރިތައް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަހަރެންގެ ހާލަތު ބަޔާން ކޮށްދެންޏާ ކިޔައިދޭން އޮތީ އޭގެ މުޅިން އިދިކޮޅެވެ. ބައްޕައަކީ މާލެ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ބައްޕައެއް ނޫނެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 20
ފާސްބަސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 މާޗް

March 18, 2018 8
ފާސްބަސް

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހިތްގައިމު ހެނދުނެއްގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން އަށެއްޖެހުމާއި ސިކުންތު ކަށްޓާ ދެމެދުގައި ދެތިން ސިކުންތު ވެސް ނެތެވެ. އުޑުމަތީގައި ވިލާ ބޯ ދުވަހެކެވެ. އަތްވެއް ނުދެއެވެ. އެކަމަކު ވާރޭގެ އިންޒާރެއް ނެތެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިސްކަންދަރު މައިޒާނުގައި ކުޅެން ތިބި ކުޑަކުދިންގެ ފޯރި ގަދައެވެ. ގޮނޑިތަކުގައި...

11 މާޗް

March 11, 2018 11
ކުލަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 މާޗް

March 07, 2018 11
ކުލަ

އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދީމާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އެސްފިޔަތަކެވެ. ރަތްކުލައިގެ ތުންފަތެވެ. ރާޅުބާނި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިބާކޮށްފައިވާ މުށިކުލައެވެ. އޭނައަކީ ލަދުރަކި، ރީތި، އަންހެންވަންތަ ކުއްޖެކެވެ. ދީމާގެ މާނައަކީ ހިމަފޮދުވާރެއެވެ. މިޒާޖުގައި އެ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 26
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 20
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ