03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ޖަރުމަނު މެޗަކީ ޒުވާން ތަރިންގެ އިމްތިހާނެއް: އެންރީކޭ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން ތަރިންނަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 28) – ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މޮރޭނޯ އަކީ ވަފާތެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ކޯޗިން ޓީމުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އަދި މޮރޭނޯގެ އެކުވެރިޔާ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
އެންރީކޭ އަލުން ސްޕެއިނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްވަރު 20) – އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހެދި ޖޫން މަހު މަގާމުން ވަކިވި ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން އަލުން ދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.