09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 4
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ޓްރަމްޕް މަަސްކަތްކޮށްދެއްވާ

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކިބައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ހަމާސް އިން ބުނަނީ ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އަވަހާރަވި އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނިއިރު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވަނީ ޕެރޭޒަކީ ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.