04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ލިންބާގްގެ ވެރިޔާ 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލިންބާގް ހޯލްޑިންގެ ވެރިޔާ ވިރާ ލިން ކަ ޗޮކްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 24
މެލޭޝިއާ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު 60،000 މާސްކް ރާއްޖެއަށް

މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިއަކު ރާއްޖެއަށް 60،000 ފޭސް މާސްކް މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 66
ނުފޫޒުން ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަކީ މުޑުދާރު އަމަލެއް:މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބާއްވާ ފްލައިޓްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ގާތް މީހުންނަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މި ވަގުތުގެ ހައްސާސް ކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް "މުޑުދާރު، ހަޑި އަމަލެއް" ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: މެލޭޝިއާގައި ދިވެހިން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލި ބާރަށް ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު ތަކެެއް އެޅުމުން، އެ ގައުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިން ސަމާލުވާން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

March 17, 2020 9
މެލޭޝިއާ، ޔޫކޭއިން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
މެލޭޝިޔާއިން އައި ދިވެހި މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މެލޭޝިޔާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެހި މީހާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 12, 2020 9
މެލޭގެ މިސްކިތަކަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އަންގަންއެދެފި

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލާލަމްޕޫރުގެ މިސްކިތަކަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ މިސްކިތަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގަން...

March 12, 2020 4
މެލޭޝިއާ އިން އައި ދިވެއްސަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ އެއް އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު، މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން މެލޭޝިއާއިން ހުއްޓާލައިފި

ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު، ޗައިނާގެ ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
އިނގިރޭސި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މުޅިން އަލަށް މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 24
ނައްޓުގެ އެޕެއް މެލޭޝިއާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި

ދުން ބޯވެ ނުރައްކާ ވެފައިވާ މެލޭޝިއާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) އާއި އަހުމަދު މާޒިން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 87
ބޭރުގައި ދިރިއުޅުނަސް އާސަންދަ: އިތުރު ބުރައެއް؟

އާސަންދަ އިން ކުރާ ހޭދަ ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފި ނަމަ، ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ އެވެ! މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު، މި އިންޒާރު ދެއްވި ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 6
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރާނަން: ނަޖީބު

ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
އަޖުމަބެލުމަށް މެލޭޝިއާގައި ޑެންގީ ވެކްސިން ހުއްދަކޮށްފި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ހޮނުއަޅައިގެން މެލޭޝިއާގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ޕާކަކަށް ޖޮގިން ކުރަން ގޮސް އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ހޮނުއަޅައިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - މެލޭޝިއާ އިން ވެސް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.