04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ލިންބާގްގެ ވެރިޔާ 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލިންބާގް ހޯލްޑިންގެ ވެރިޔާ ވިރާ ލިން ކަ ޗޮކްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 24
މެލޭޝިއާ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު 60،000 މާސްކް ރާއްޖެއަށް

މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިއަކު ރާއްޖެއަށް 60،000 ފޭސް މާސްކް މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.