10 މެއި

May 10, 2018 4
ބަދަލު ހިފުމެއް ނެތް، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ގާނޫނުގެ ހުކޫމަތު ދަމަހައްޓަވާނެ...

May 10, 2018 15
މަހާތިރަށް ފުރުސަތު ދޭން ނަޖީބު ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާ ވާދަކުރައްވައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހައިރާން ކުރުވަނިވި ނާކާމިޔާބީއާ އަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ގަބޫލް...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު އުވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 7) - މެލޭޝިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާ ޖަލަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޖޯކު ޖަހާ ކާޓޫނު ކުރެހި އެ ގައުމުގެ އާޓިސްޓަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 22
ގުޅުން ބަދަހިވެ، ފުރުސަތުތައް ވަނީ ލިބިފައި: ނަޖީބު

ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކުން މެލޭޝިއާގެ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖެއިން ފުރުސަތުތައް ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

December 20, 2017
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 6
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރާނަން: ނަޖީބު

ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 3
އަންހެން ބޯޑު މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް ހާމަކުރަނީ!

ބޯޑުގައި އަންހެން މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރާ ގޮތަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނަޖީބު ވައިޓް ހައުސް އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 36
ނަޖީބަށް ދިން 681 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެހީއެއް: ސައުދީ

އިސްތަންބޫލް (މާޗް 4) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ފަޅާއެރި 681 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ތެދުވެރި ގޮތުގައި ދީފައިވާ އެހީއެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ތެލުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 5
މަހާތީރު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް މަހާތިރު ސިފަ ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 7
ނަޖީބުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގޮވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ އަށް ނަޖީބުގެ އިންޒާރެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ރާވަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 4
މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ބާރުތައް ދިން ގާނޫނަށް ފާޑުކިޔުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 31) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަށް މާދަމާ އަމަލުު ކުރަން ފަށާ އިރު އެ ގާނޫނާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 16
މެލޭޝިއާގެ ބޭންކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފެއްދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 5
ނަޖީބު ވެރިކަމުން ބާލަން މަހާތިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 30) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިމް ގުއާމް އެންގް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.