29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެެއްލިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 29) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ކަނޑު ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މެރިޓައިމް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 3
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ހުއްޓާނުލުމަށް އާއިލާތަކުން އެދެނީ

ޕާތު (ޖެނުއަރީ 22) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު ހުއްޓާލާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 5
މަހާތީރު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން...

December 20, 2016 3
މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުން އެމްޗް370 ފެނުން ދުރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 20) - ގެއްލިފައިވާ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކަނޑު އަޑިން މިހާރު ބަލަމުންދާ ސަރަހައްދުން އެ ބޯޓު ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެފި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 2
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން މެރުން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި މުސްލިމުން މެރުން އަން ސަން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
ބޯޓުގެ ބައިތައް ހޯދަން އެމްއެޗް370 ގެ އާއިލާތައް މަޑަކަސްކާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 3) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ބައިތައް ފެނޭތޯ އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތައް މަޑަކަސްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 14
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 8
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ އަދި އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭން (އުމްނޯ)ގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ،

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޒާކިރު ނައިކް އަށް ރަށްވެހިކަން ނުދެން: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 28) - އިންޑިއާގެ އިލްމުވެެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް އަށް މެލޭޝިއާ އިން ރައްވެހިކަމާއި ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަމަށް އާއްމުވި ރިޕޯޓްތައް އެ ގައުމުން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 16
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސުން ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް، އިސްލާމް މެލޭޝިއާ(ޔުސިމް) އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ސެންޓަ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޑެޓް(އެމްސީއައިއެފްއެލް) އާ އެކު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް މަހާތިރު ސިފަ ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 7
ނަޖީބުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގޮވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ އަށް ނަޖީބުގެ އިންޒާރެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ރާވަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ...

November 02, 2016
އެމްއެޗް370 މޫދަށް ޖެއްސިކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓަކީ ދޮގެއް

ސިޑްނީ (ނޮވެމްބަރު 2) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގަސްދުގައި މޫދަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރިން ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެފަދަ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 5
މެލޭޝިއާ އިން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަނީ!

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެލޭޝިއާގައި ކާތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނުން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދިއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 5
މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު ބޭންކު ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީ (1މެލޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު) ގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގާ ބޭންކެއް އެ ގައުމުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
އެމްއެޗް370 ގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެއްލުމުގެ ކުރިން ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ތިއަރީގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
ޓެންޒޭނިއާއިން ފެނުނީ ގެއްލުނު އެމްއެޗް340 ގެ ބައެއް

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޓެންޒޭނިއާ އިން ފެނުނު މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ބަޔަކީ ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެ ބައެއްކަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 26
ރިޕޯޓުން ފެންނަ މެލޭޝިއާ މީހާ ކުންފުންޏަކުން ވަކިވެއްޖެ

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައިޒާން ހުސެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުންފުންޏަކުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ލަންކާ ސަފީރަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.