14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ...

December 14, 2017 23
ލިމްކޮކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ދިވެއްސަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަސިޓީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުކަމަށްވާ ޗާންސެލާސް އެވޯޑު ދިވެހި ދަރިވަރަކު މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 17
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރާ މަހްލޫފް ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރް މުހައްމަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް މަހާތިރު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު އަލުން ގެންނަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 2
އެމްއެޗް370 ހޯދަން އެމެރިކާ ކުންފުނިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 20) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދައިދޭން ކަނޑުއަޑި ހޯދާ ބެލުމުގެ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ކުންފުނި އޯޝަން އިންފިނިޓީން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ބޮމެއް ގޮވައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އެމްއާރުޓީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި، ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ ބޮމެއް ގޮވައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ދެކުއްޖަކަށް މަރުގެ ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 4
ހުދު ބުޅަލެއް މީހެއްގެ މަހާނަ ކައިރިން ދުރަކަށް ނުދިޔަ

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މީހެއްގެ މަހާނަ މަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ބުޅަލެއް އޮތް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރީގައި މި ބުޅާ އަބަދުވެސް އުޅޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 7 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 25
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ގެނައި މީހުން ދޫވެފައި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 23 ކުދިން މަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަދުވެގެން 25 ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މަރުވެއްޖެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 13
މެލޭޝިއާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 6
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދޭން މެލޭޝިއާ ތައްޔާރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މެލޭޝިއާ ސިފައިން ކަނޑުމަތިން ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިޔާވަހިކަން ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މެރިޓައިމް އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 3
އަންހެން ބޯޑު މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް ހާމަކުރަނީ!

ބޯޑުގައި އަންހެން މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރާ ގޮތަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 47
މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަނގުރާމަ އަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ރާއްޖެއަށް!

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ފްރެންޗައިޒްގެ ފިނިބުއިން ވިއްކާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނަޖީބު ވައިޓް ހައުސް އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 6
މެލޭޝިއާ އިން 400 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 2
ސަގާފަތްކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި އަދާކާދަ ކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 7
އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން އެމްއެޗް370 ހޯދަން އެހީވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 3) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދައިދޭން ކަނޑުއަޑި ހޯދާ ބެލުމުގެ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.