07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 8
މޯލްޑިވިއަނުން ރެސްކިއު ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައިސްފައި މިވާ ހާލަތުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ނާދެވި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ބާއްވަމުންދާ ރެސްކިއު...

April 07, 2020 19
މެލޭޝިޔާގަ ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީ ފޮނުވަން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ ގޮތް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީ އެކަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރާ އަގުތައް މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 06, 2020 3
މެލޭޝިއާ ޕީކަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ މިމަހު މެދުތެރޭގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 6) - ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މެލޭޝިއާގައި ޕީކަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަނީ މި މަހު މެދުތެރޭގައި ކަމަށާއި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އަންގައިދޭ...

April 06, 2020 22
މެލޭޝިއާއިން އަންނަ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަނީ

މެލޭޝިއާގަައިި ތިބިި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮންލައިން ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 18
ލޮކްޑައުން މުއްދަތުގައި މެލޭޝިއާގައި އިންޓަނެޓް ހިލޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 28) -މެލޭޝިއާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި، އަންނަ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރާއި ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ހިލޭ އިންޓަނެޓް ޑޭޓާ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
މެލޭޝިއާގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމޭތޯ ބަލަން ސިފައިން ނެރެނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 21) - މެލޭޝިއާގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ސިފައިން ނެރެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރު ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 18) - މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: މެލޭޝިއާގައި ދިވެހިން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލި ބާރަށް ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު ތަކެެއް އެޅުމުން، އެ ގައުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިން ސަމާލުވާން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

March 17, 2020 9
މެލޭޝިއާ، ޔޫކޭއިން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 22
ކޮވިޑް-19: މެލޭޝިއާ "ބަންދުކޮށްފި"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 19) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި މަހު 18 އިން ފެށިގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް މެލޭޝިއާ ބަންދުކުރިކަން ބޮޑުވަޒީރު...

March 16, 2020 4
މެލޭޝިއާގައި ބަލި ފެތުރެނީ މިސްކިތުގެ ބައްދަލުވުމުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 16) - މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 ބޮޑަށް ފެތުރެނީ މިސްކިތުގައި ބޭއްވި ދީނީ ބޮޑު އެއްވުމަކަށް ދިޔަ މީހުންގެ ފަރާތުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މަހާތިރުގެ ދަރިކަނބަލުންނާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 5) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެެއްވި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުން ކުރި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން މަހާތިރުގެ ދަރިކަނބަލުންނާއި އިތުރު 18 އެކްޓިވިސްޓަކު އިއްޔެ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 4) - މެލޭޝިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 14 މީހުން އަލަށް ފެނި އެ ގައުމުގައި ވައިރަސް އަރާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 12
ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރައްވައިފި، މަހާތިރު ދެކޮޅު ހެދުމުގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 1) - މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 4
މަހާތިރުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން މުހްޔިއްދީން ޔާސީން އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒަމާންވީ...

February 29, 2020 5
އަންވަރުގެ ތާއީދާ އެކު މަހާތިރު އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު، އަލުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 1
އާ ބޮޑުވަޒީރު ހޮވަން މެލޭޝިއާ ޕާލަމެންޓް ބައްދަލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 28) - މަހާތިރު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވެފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
އާ ކޯލިޝަނަކުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު މަހާތިރު ބޭނުންވޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - އާ ކޯލިޝަނަކުން އަނެއްކާ ވެސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އިއްޔެ ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 17
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 133
ފައިސަލްގެ އައިނު ހައްދަން ބަޖެޓުން 72،000ރ

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު، އޭނާ އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ އައިނު ހެއްދުމަށް އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން 72،438ރ. ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 3
އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓްކަމަށް ކުރިން ގަބޫލްކުރި

ސިޑްނީ (ފެބްރުއަރީ 19) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓް ގަސްދުގައި ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ "އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް" ކުރިން ގަބޫލްކުރި ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓޯނީ އެބޮޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން މެލޭޝިއާއިން ހުއްޓާލައިފި

ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު، ޗައިނާގެ ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 4
ދެ ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.