13 މާޗް

March 13, 2019 4
އައިއެސްއާ ގުޅުނު މެލޭޝިއާ ބަޔަކު ގައުމަށް ދާން ބޭނުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް ދިޔަ މެލޭޝިއާގެ 13 މީހަކު އެނބުރި ގައުމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސްޕެޝަލް ބްރާންޗުގެ ވެރިޔާ އައްޔޫބު ޚާން މައިދީން ޕިޗޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
ކިމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު މިނިވަންކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 11) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޑޮނީޝިއާގެ ސިތީ އާސިޔާހްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސް އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 3
ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ފަށާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 10) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުބާރު ކުރެވޭ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހިފައިގެން ކުންފުނިތަކުން އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެންތަނީ ލޯކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 3
މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތްތަކަށް "ހަނޑޫ އޭޓީއެމް"

މެލޭޝިއާގެ އަލް އަކްރަމް މިސްކިތުގައި ހުކުރު ދުވަހު "ހަނޑޫ އޭޓީއެމް" އެއް ބަހައްޓައި ފަގީރުންނަށް ހަނޑޫ ލިބޭނެ އިންތިޒާރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 6
ރައީސްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު މައުމޫން، މަހާތިރު އަރިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރު މުހައްމަދާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ބައެއް ކަންކަން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 1
މަހާތީރުގެ ދައުވަތަކަށް މައުމޫން މެލޭޝިއާ އަށް

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 3
ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ޝަރީއަަތް ފަސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 11) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ނަޖީބުގެ...

February 11, 2019 2
ޝަރީއަތް ލަސްކުރެވޭތޯ ނަޖީބް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 11) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ އިރު އެ ޝަރީއަތް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 87
ބޭރުގައި ދިރިއުޅުނަސް އާސަންދަ: އިތުރު ބުރައެއް؟

އާސަންދަ އިން ކުރާ ހޭދަ ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފި ނަމަ، ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ އެވެ! މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު، މި އިންޒާރު ދެއްވި ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ޕްލޭނެއް މެލޭޝިއާއިން އެކުލަވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 30) - ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އުއްމީދީ ޕްލޭނެއް މެލޭޝިއާ އިން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 27
ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް މެލޭގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ އަންނައުނު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. އޭދަފުށީގެ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިއުމާ އަހުމަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 24, 2019 1
މެލޭޝިއާ އަށް އާ ރަސްގެފާނެއް ހަމަޖައްސައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 24) - މެލޭޝިއާގެ އާ ރަސްގެފާނުގެ މަގާމަށް ޕަހަންގުގެ ސުލްތާން އަބްދުﷲ މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 8
އިޒްރޭލް ބައިވެރިވާ އިވެންޓެއް މެލޭޝިއާގައި ނުބާއްވާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 17) - އިޒްރޭލް ބައިވެރިވާ އެއްވެސް އިވެންޓެއް މެލޭޝިއާގައި ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސައިފުއްދީން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
އެމްއައި ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެމްއައި) ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ޓުން ހުން އޮން މެލޭޝިޔާ (ޔޫޓީއެޗްއެމް )ގެ ކޯސްތައް ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

January 08, 2019 30
ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި މަނާ

މެލޭޝިއާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ލައިސަންސް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 6
އިމްރާނާއި އަންވަރު އިިބްރާހިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

January 07, 2019 6
މެލޭޝިއާގެ ސުލްތާން މުހައްމަދު ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 7) - މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު (5) ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 5
އަހަރުގެ މުސްލިމް ޝަޚްސިއްޔަތަކަށް މަހާތިރު

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 1) - އަހަރުގެ މުސްލިމް ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ހޮވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ގޯލްޑްމަން ސޭކްސްއިން 7.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 23) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް ގޯލްޑްމަން ސޭކްސް އިން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 7.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން މެލޭޝިއާ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ގޯލްޑްމަން އަށް ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން، މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކެއް ކަމަށްވާ ގޯލްޑްމަން ސަކްސް އާއި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ދެ ވެރިއަކަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 13
މެލޭޝިއާގައި އޮތް ހެކަތޮން ދިވެހި ޓީމެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ބޭއްވި ހެކަތޮންގައި ދިވެހި ޓީމެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

December 05, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ތިން މީހުން މަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގެ ސަރަވަކް ސްޓޭޓުގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް އިއްޔެ ގޮވައި ތިން މީހުން މަރުވެ 24 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 23
ދެ ބޭފުޅުން ވެސް އެއް ކަމެއްގައި، މިހާރު މިނިސްޓަރުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން އެއް މިނިސްޓަރާއި މެލޭޝިއާގެ އެންމެ ޒުވާން މިނިސްޓަރުގެ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓެވެ؛ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ހުދުމުހުތާރު، ކޮރަޕްޝަން ބޮޑު ވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާށެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅުނު މީހާ ކެނެޑާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 27) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތް މަސް ވަންދެން ދިރިއުޅުނު ސީރިއާ މީހާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 45
މެލޭޝިޔާ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާގައި އާސަންދަ ދެނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިޔާ، އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުން ހިމަނައިފި އެވެ.