26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 3
1އެމްޑީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެ އިސް މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 26) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 12
ޗައިނާ އިން އެހީވާ ދެ މަޝްރޫ ހުއްޓާލަން މަހާތިރު ނިންމަވައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 22) - ގައުމު ބަނގުރޫޓުވެ ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެހެން ހީވާތީ މެލޭޝިއާގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެގަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަގަހައެއް މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 6
މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަހާތިރު ޗައިނާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗައިނާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެގަ-ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު...

August 16, 2018
ކިމް މަރާލިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓުގައި މަރާލި ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 11
ޔޮޓަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް އަނބުރާ މެލޭޝިއާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 13) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް މެލޭޝިއާ އަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ނަޖީބުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފެބްރުއަރީ މަހު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށާނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2018 12
މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ދޭ 250 ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން 250 ޖާގަ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އާ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

August 08, 2018 4
ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ވަކީލުން ތަމްރީން ކުރަން ފަށަނީ

ވިޔަފާރިގެ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ވަކީލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ ލޯ ފާމެއް ކަމަށްވާ ފައްޔާޒް ހާފިޒް އެންޑް ކޯ އާއި މެލޭޝިއާގެ އެންއޭއެސްޓީ ޓްރެއިނިން އެންޑް...

August 07, 2018
ކޮރަޕްޝަން ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް މެލޭޝިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 7) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ލަގްޒަރީ ޔޮޓް މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 34
ރައީސްގެ ސިޔާސަތަށް ޒުވާނުން ފަހުރުވެރިވާންޖެހޭ: ޝަހީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތަށް ކޮންމެ ތައުލީމީ ޒުވާނަކު ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަތް ޔޮޓް ގެންނަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 5) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ޔޮޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
އެމްއެޗް370 ގެއްލުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 30) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370އާ ބެހޭ ރަސްމީ ރިޕޯޓް މިއަދު ނެރުނު އިރު އެ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތުމުން ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގެ ފަނޑިޔާރުން ފާޚާނާ ސާފުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 29) - ކޮންޓްރެކްޓަރު މުސާރަ ނުދޭތީ މެލޭޝިއާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލައި ހަޅުތާލު ކުރަން ފެށި ފަހުން ފަނޑިޔާރުން ނުކުމެ ފާޚާނާތައް ސާފު ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ސްޓާބަކްސް "އަޑު ނީވޭ" ކަސްޓަމަރުންނާއެކު

އަޑު ނީވޭ އަދި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން މެލޭޝިިއާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވުމަށް ފަހު އެމެރިކާގައި ވެސް އެފަދަ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 3
މެލޭޝިއާގެ އެންޓި-ޓެރަރިޒަަމް ގާނޫނު އުވާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 23) - ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 7
އެމްއެޗް370 އާ ބެހޭ ރިޕޯޓް މިމަހު 30 ގައި ނެރެނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 21) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370އާ ބެހޭ ރިޕޯޓް މި މަހު 30 ގައި ނެރޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެންތަނީ ލޯކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
އެއާ އޭޝިއާ އިން 100 ބޯޓަށް 30 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - ދިގު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް 30 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެއާބަސް އޭ330ނިއޯ މަރުކާގެ 100 މަތިންދާ ބޯޓަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން އެއާ...

July 19, 2018 1
މަހާތިރަށް ބިރު ދެއްކި އައިއެސްގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ދިން އިސްލާމިކް...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ނަޖީބުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 11) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 11, 2018 2
1އެމްޑީބީ ކޮރަޕްޝަނުގައި ސައުދީ، ޔޫއޭއީ އޮފިޝަލުންނަށް ތުހުމަތު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 11) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައި ސްވިޒަލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ހިމެނޭ ހަ...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 4
ޗައިނާގެ 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 07, 2018
ނަޖީބާ މެދު އަމަލު ކުރާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 3
ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް މަހާތިރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 6)- އިންޑިއާ އިން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓްކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 2
މިއީ ކުށެއްނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް: ނަޖީބު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 5) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.