20 މެއި

May 20, 2018
ގެ ބަލާ ފާސްކުރާތީ ނަޖީބުގެ ފާޑުކިޔުން ފުލުހުންނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - ގެ ބަލާ ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮށިތަކެއް ގެންދިއުމުން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ފުލުހުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 2
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް، 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު...

18 މެއި

May 18, 2018 3
ނަޖީބު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލްކުރަން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މަލްޓި- ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަލުން...

May 18, 2018 21
ނަޖީބާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފައިސާ ފޮށިތަކެއް ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްގާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފުލުހުން ހޯދި ފޮށިތަކަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
މަހާތިރަށް މައާފްކޮށްފިން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރިން ހަތުރުވެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް މައާފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ ޖަލުން މިނިވަންކުރި އަންވަރު...

May 17, 2018 2
ފުލުހުން ނަޖީބުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ގެ ފުލުހުން ރޭ ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
އަންވަރު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 16) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ހުންނާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - ވެރިކަމުގައި އަހަރެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ހުންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރި މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 15, 2018
އަންވަރު މިނިވަން ކުރުން މާދަމާ އަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު މިނިވަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 5
ނަޖީބުގެ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 13) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018
އަންގާރަ ދުވަހު އަންވަރު މިނިވަން ކުރާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2018 3
ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ނަޖީބު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - ޔުނައިޓެޑް މެލޭ ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން (އަމްނޯ) ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުންނާއި މެލޭޝިއާ މިނިވަންވީއްސުރެ ވެރިކަމުން ކުރަމުން އައި ބަރިސަން ނޭސަނަލް (ބީއެން)...

May 12, 2018 25
ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 10
އަންވަރަށް މައާފް ދޭން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 11) - ޖަލު ބަންދުގައި މިހާރު ހުންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމަށް މައާފް ދެއްވަން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 6
1އެމްޑީބީ ބޭންކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީ އިން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑު...

May 10, 2018 18
"ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ވޯޓު ދިނުމުން އުފާވޭ"

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

09 މެއި

May 09, 2018 4
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި ކަމަށް މަހާތިރުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގައި މިއަދު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭ ވަރަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ...

May 09, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ ޝަރަފް އަނބުރާލިބޭނީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގެ ގެއްލިފައިވާ އިއްޒަތާއި ޝަރަފު އަނބުރާ ލިބެން އޮތީ ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު...

08 މެއި

May 08, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ އިންތިޚާބު: ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ވެސް މައްސަލަ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 8) - މެލޭޝިއާގައި މާދަމާ އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވާ އިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިންތިޚާބު މޮނިޓާ ކުރާ ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
މަހާތިރަށް ތާއީދުކުރުމުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 7) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް ތާއީދު ކުރުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 6) - ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 56
ދެ ފަނޑިޔާރުން އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން އުޅުނު: ލުތުފީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދު މެލޭޝިއާ އިން އެޕާޓްމަންޓުތަކެއް ބައްލަވައިގަންނަވަން...

May 04, 2018 1
އެމްއެޗް370 ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަށް ފެތިފައިވާ ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

03 މެއި

May 03, 2018 2
މަހާތިރުގެ ފޭކް ނިއުސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ "ފޭކް ނިއުސް" ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 28) - އަންމަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އިމާމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ނެރެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ފަލަސްތީނުގެ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އިމާމް ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝްގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ހުންނާނެ ގޮތަށް...

April 23, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް މަރާލުމުގައި ބޭރުގެ އަތެއްވޭ: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް އަދި ލެކްޗަރާ ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ބޭރު ބަޔަކުވާ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނީ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމުގެ މަރާ ގުޅުމެއް ނެތް: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 22) - ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާދު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު...

April 22, 2018 10
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 22) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ އިމާމެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އިއްޔެ މަރާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ސީރިއާ މީހަކު މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓުގައި 37 ދުވަސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 13) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓްރާންސިޓް ސެކްޝަނުގައި ސީރިއާ މީހަކު މަހަކަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.