10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
އެމްއެޗް370 ފެނިއްޖެ ނަމަ ދޭނީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 10) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ފެނިއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަށް ދޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކަޅު ފައިސާގެ ދައުރު: މާލީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލުން

ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބެނީ ކަންބޮޑުވާ ފަދަ މައުލޫމާތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ފާހަގަވަމުން އަންނަނީ ކަޅު ފައިސާ ދައުރުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުމަށް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ނަޖީބް ރައްޒާގާ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 8) - މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 2
އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ބަޔަކު ފަށަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 30
އެއާއޭޝިއާގެ ފްލައިޓް އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް

ރާއްޖެއިން މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރަށް ރޭ ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އެއާއޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓު މިރޭ ވެސް ކެންސަލް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މަތިންދާބޯޓުގެ ފަސިންޖަރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 22
ގުޅުން ބަދަހިވެ، ފުރުސަތުތައް ވަނީ ލިބިފައި: ނަޖީބު

ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކުން މެލޭޝިއާގެ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖެއިން ފުރުސަތުތައް ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

December 20, 2017
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 6
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރާނަން: ނަޖީބު

ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2017 9
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުވަތަކަށް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ...

December 14, 2017 23
ލިމްކޮކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ދިވެއްސަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަސިޓީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުކަމަށްވާ ޗާންސެލާސް އެވޯޑު ދިވެހި ދަރިވަރަކު މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 17
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރާ މަހްލޫފް ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރް މުހައްމަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް މަހާތިރު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު އަލުން ގެންނަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 2
އެމްއެޗް370 ހޯދަން އެމެރިކާ ކުންފުނިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 20) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދައިދޭން ކަނޑުއަޑި ހޯދާ ބެލުމުގެ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ކުންފުނި އޯޝަން އިންފިނިޓީން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ބޮމެއް ގޮވައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އެމްއާރުޓީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި، ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ ބޮމެއް ގޮވައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ދެކުއްޖަކަށް މަރުގެ ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 4
ހުދު ބުޅަލެއް މީހެއްގެ މަހާނަ ކައިރިން ދުރަކަށް ނުދިޔަ

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މީހެއްގެ މަހާނަ މަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ބުޅަލެއް އޮތް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރީގައި މި ބުޅާ އަބަދުވެސް އުޅޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 7 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 25
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ގެނައި މީހުން ދޫވެފައި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 23 ކުދިން މަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަދުވެގެން 25 ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މަރުވެއްޖެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 13
މެލޭޝިއާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.