19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 15
ކަރުގައި ތާށިވި ރުފިޔާ އައިޖީއެމްއެޗުން ނަގައިދީފި

ށ. ފޭދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ތާށިވި އެއް ރުފިޔާ، އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުންނާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނުނެގުނު ނަމަވެސް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު...

February 19, 2017 19
ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ޒަޚަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 2
ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީއިރު ވެސް ނުފެނޭ

ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީ އިރު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ހަމަދު ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ހަލީފާ އާލް ސާނީ ސްކޫލުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1-7 ގެ ދަރިވަރުން ވަނީ ރަށުގެ 65 އަހަރުން މަތީގެ...

February 16, 2017 28
އައްޑޫގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އައްޑޫގެ ފަސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގައި މިސްކިތެއް އަޅައިދީފި

ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ރ. އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގައި، އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މިސްކިތެއް އަޅައިދީފި އެވެ.

February 15, 2017 13
ފަރުވާ ނުދީ ކުއްޖާ ސާފުކުރަން ބުނި މައްސަލަ ބަލަނީ

ލ. ކަލައިދޫގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމުން، ލެއިން ސާފުވެގެން އަންނަން އެންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 73
ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ ކަމަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 13, 2017 34
ހުޅަނގުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް އަލިފުން ޔާ އަށް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 50
ހޯރަފުއްޓާއި ތަކަންދޫން ގުދުރަތީ ދެ ބަދަލެއްގެ މަންޒަރު

މިދިއަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ ހަމައަށް ވެސް ހއ. ތަކަންދޫ އުތުރު ކޮޅު ކުޅި އޮތީ، ރަށު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ކުރިން ވެސް ފެންނަ ހިތްގައިމު ސިފަތަކާ އެކު އެވެ. މޫދާއި ކުޅިއާ ދެމެދު، ކުރެދި...

February 12, 2017 20
ތިން ރައީސުން ތިއްބެވި އުތީމުގެ "ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު"

ފޮޓޯ އިން ފެންނަ މި ގެއަކީ، އެހާ ޚާއްސަ ތަނެއްހެން ހީވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުރި ގެއެކެވެ. މިއީ އުތީމުގެ "ރިޔާސީ ގަނޑުވަރެ"ވެ. ރާއްޖޭގެ ތިން...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 33
ރަށްރަށް ފަޅުވުމާއި އާބާދުވުން، އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް!

ރަށެއްގައި ފިތުނަ ފަސާދަ ބޮޑުވެގެން ގޮސް، އެ ރަށަކުން މީހުން ފައިބައިގެން ރަށް ފަޅުވެދާނެ ބާ އެވެ؟

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 144
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ކިޔާ ނަންތަކުގެ ސިއްރު

ރާއްޖޭގައި ފީކަޅާ ކިޔާ ރަށެއް އޮތްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ގއ. އަތޮޅު ތިން ރަށެއް ވަރުވާއަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ގއ. އަތޮޅުން ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 6
30 އަހަރު ފަހުން ހުކުރުދޫ އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

އދ. ހުކުރުދޫ ވަރުވާ އަށް ދޫކުރިތާ 30 އަހަރު ފަހުން މިއަހަރު އެ ރަށް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 3
ގއ. އަތޮޅުގެ 20 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަނީ

ގއ. އަތޮޅުގެ 20 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ނިންމައި އެ ރަށްތައް ވަރުވާ އަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
ކުރިން ދޫކުރި ރަށްތައް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން އަމަލުކުރި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅު ރަށްތައް ސަރުކާރަށް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ފަޅު ރަށްރަށާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.