25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 66
ސީޝެލްސްގެ ނައިބު ރައީސަށް އައްޑޫ އަފީފުގެ ދަރިކަލެއް

ސީޝެލްގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ލިންޔޮން ޑިމޮކްރެޓިކް ސެލެސްވާ (އެލްޑީއެސް) ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން، އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޑޫ އަބްދުﷲ އަފީފުދީދީގެ ދަރިކަލަކު އިންތިހާބު ވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 4
އީޔޫގެ ސިޔާސަތުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަވި:ޝާހިދު

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ގެންގުޅުނު ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 33
"ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާގައެއް ނެތް"

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރާ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.