25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 66
ސީޝެލްސްގެ ނައިބު ރައީސަށް އައްޑޫ އަފީފުގެ ދަރިކަލެއް

ސީޝެލްގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ލިންޔޮން ޑިމޮކްރެޓިކް ސެލެސްވާ (އެލްޑީއެސް) ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން، އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޑޫ އަބްދުﷲ އަފީފުދީދީގެ ދަރިކަލަކު އިންތިހާބު ވެއްޖެ އެވެ.