06 މާޗް

March 06, 2020 7
ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި 3 އޮފިސަރަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ޖަލުގައި ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅޭތީ ގައިދީންގެ އަތުން އެ އަތުލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ތިން އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަނަލް ސާވިސަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 12
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅުން ޖަލު ގައިދީންނަށް މަނާކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނެޓްވޯކްތަކަށް ގުޅުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.