15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
"ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް "ނީނާ" ގެ ބަތަލު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދަމުން އަންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް، އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނީނާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލު ޝަރަފު...

September 15, 2020 4
ޑާކް ރެއިނުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ފީޗާ ފިލްމަކާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ދެ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން އަންނަ ޑާކް ރެެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އާ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ "ބީވީމާ" އިން އެކްޓިން އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ބީވީމާ" އިން، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
އިއްލެގެ "ނީނާ" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ދާދި ފަހުން ޓީޒާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ގެ އާ ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ކާސްޓުންގެ އަޑުން

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ އަޑާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމަކީ "ބީވީމާ"

ފިލްމު "ލީނާ" އާއި "އަނދިރިކަން" އަދި "ވީބޭވަފާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީޒު ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
ޓީޒާ އިން "ނީނާ" ގެ ގަދަކަން ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ބަވަތި" އާ އެކު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) މިހާރު ވެފައި ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
ނުޒޫ އާއި ޔާދާއާ އެކު ޑާކް ރެއިންގެ އާ ފިލްމެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރިޔަމް ނިޝާ އެނބުރި އަންނަނީ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ޚަބަރެއް "މިހާރު" ގައި ލިޔެފި ނަމަ ކުރާ ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާގެ ވާހަކަ އަންނަލެއް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭނާގެ އެކްޓިންގެ މޮޅު ވާހަކަ އާއި ރީތި ވާހަކަ އާއި ގިނަ ބަޔަކު ނިޝާ މަތިން ހަނދާންވާ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ބޮޑު ސްކްރީނުން ދެކިލަން ޝައުގުވެރިވާ ވާހަކަ އާއި ނިޝާގެ އިންޓަވިއުއެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ރީކޯ މޫސަގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވި އެކްޓަރެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޫސަ ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިގެން، ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅު އެކްޓަރުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 11
ދިވެހި ކޮޕީ ފިލްމު ލިސްޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުގެ ނުފޫޒު އަބަދުު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ދިވެހިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޮޑުބައި ފަޅުފިލުވައި ދެނީ ހިންދީ ފިލްމާއި ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތަކުންނެވެ. މިއަށް ދިވެހިން ބަރޯސާވާލެއް ބޮޑުކަމުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި...

04 މެއި

May 04, 2020 3
ޝިރާނީގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ކުރީގެ ބަތަލާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ވަނީ އެތައް ފިލްމަކާއި ޑްރާމާ އާއި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 58
މަރިޔަމް ނިޝާގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އަކީ ކާކުތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ހޮވުމަކަށް މަރިޔަމް ނިޝާ ވާނެ އެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި އެކްޓިން އަށް މޮޅީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އެއް ބަތަލާ އަކީ ވެސް ނިޝާ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 7
"ރެހެންދި ޚަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނާނީ ޑާކް ރެއިނުން

ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ރާނީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެސްދޭން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 16
އެންމެ ބިރުވެރި ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ސިނަމާގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ޖޯންރާ އަކީ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެވެ. އެހެންވެ ފިލްމު ހަދާ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެންމެ އަތްމަތީ ޖޯންރާ އަކީ މިއީ އެވެ. ސަބަބަކީ ފަސޭހަ އިން ހަރަދު ފޫބެއްދުމެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ދާދި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލި ބިރުވެރި ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
"އަނދިރިކަން" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ އާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.