04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ރީކޯ މޫސަގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވި އެކްޓަރެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޫސަ ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިގެން، ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅު އެކްޓަރުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 11
ދިވެހި ކޮޕީ ފިލްމު ލިސްޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުގެ ނުފޫޒު އަބަދުު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ދިވެހިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޮޑުބައި ފަޅުފިލުވައި ދެނީ ހިންދީ ފިލްމާއި ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތަކުންނެވެ. މިއަށް ދިވެހިން ބަރޯސާވާލެއް ބޮޑުކަމުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި...

04 މެއި

May 04, 2020 3
ޝިރާނީގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ކުރީގެ ބަތަލާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ވަނީ އެތައް ފިލްމަކާއި ޑްރާމާ އާއި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 58
މަރިޔަމް ނިޝާގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އަކީ ކާކުތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ހޮވުމަކަށް މަރިޔަމް ނިޝާ ވާނެ އެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި އެކްޓިން އަށް މޮޅީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އެއް ބަތަލާ އަކީ ވެސް ނިޝާ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 7
"ރެހެންދި ޚަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނާނީ ޑާކް ރެއިނުން

ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ރާނީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެސްދޭން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 16
އެންމެ ބިރުވެރި ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ސިނަމާގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ޖޯންރާ އަކީ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެވެ. އެހެންވެ ފިލްމު ހަދާ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެންމެ އަތްމަތީ ޖޯންރާ އަކީ މިއީ އެވެ. ސަބަބަކީ ފަސޭހަ އިން ހަރަދު ފޫބެއްދުމެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ދާދި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލި ބިރުވެރި ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
"އަނދިރިކަން" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ އާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
"ބަޅިނދު" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނާ އެކު ވަކިވަކިން ތަރިންގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
"ބަޅިނދު" ގެ ދައްކައިލުމެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 18
ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ސަޅި އަދި އެންމެ ކަޑަ

ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އިރު ރާއްޖޭގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެތައް ބަޔަކު ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން އިންތިޒާމްކުރި އިވެންޓުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފެނުނީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބޭއްވި "ރަސްމީ-ނުރަސްމީ"...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ބާއްވަނީ

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަ ކުރަނީ 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީީ

ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި މި ފަހަރު ބައިވެރި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2011-2013އާ ދެމެދު ނެރުނު ފީޗާ ފިލްމުތަކާއި ކުރު ފިލްމުތައް.