12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
"ދައުވަތު" އަށް ފަހު "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް"

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ބިރުވެރި ފިލްމު "ދައުވަތު" އަށް ފަހު ވީމީޑިއާ އިން "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ނަމުގައި އާ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
"ލީނާ" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ (މުއާ) މުއާޒް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ލީނާ" މިރޭ ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓަކާ އެކު، އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
"ލީނާ" ގެ ޓީޒާ: މިއީ މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތްދަތި ނިމުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އަނިޔާވެރި ގާތިލެއްގެ ޝިކާރަކަށްވެ، ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މި ކަހަލަ ހާދިސާއެއް މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
"ލީނާ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވިޔަފާވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފާހާނާތެރޭގައި މަރާލި އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމް "ލީނާ" ގެ ޝޫޓިން އއ. އުކުޅުގައި ނިންމާލައި، ކާސްޓާއި ކްރޫ މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ޖުމަލް ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ބައްޕަ ނިމާލް ފަހުރުވެރިވެފައި

ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލަށް ރެއަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ރެއެކެވެ. އެކަމަކު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި އޭނާ އަށް އެވޯޑެއް ލިބިގެންނެއް ނޫނެވެ. ނިމާލަށް އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި މިހާރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) ރޭ ދެ އެވޯޑް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 7
ސްކްރީން ބައްޕައިން: އެންމެ ކަމުދާ ބައްޕައަކީ ކޮބާ؟

ފިލްމްތަކުގައި ހަރު ރޯލްތައް ކުޅޭ އެއް ބަޔަކީ ސްކްރީން ބައްޕައިންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމްތަކުން ބައްޕައެއްގެ ރޯލުން ފެންނަ އެކްޓަރުންނަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ގިނަ އަދި ކުޅަދާނަ އެކްޓަރުން ބައްޕަގެ ރޯލްތަކުން އެހާރާއި މިހާރު ވެސް ފެނެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 2
ދަރިފުޅަށް ނިމާލް ދޭ ނަސޭހަތް: ގޯސް މަގަކުން ނުދާތި

"ޖުމަލް އަށް ބުނަން އޮތް ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު އަހުލާގެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާށޭ. ވަރަށް އުފާވޭ އެހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، ބެލުންތެރިން ބަލައިގަތް އެކްޓަރަކަށް ޖުމަލްވީތީ،" ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ބަތަލު ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ...

04 މެއި

May 04, 2017 5
ނިމާލް ރޯދައިގެ ފަހުން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މަރުގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 6
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަންޒަރުތައް ނެގި އަހުމަދު ނިމާލްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ނިމާލްގެ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ލަންކާގައި

"ލޯބީގެ ހިޔަނި" އަކީ މަރިޔަމް މޫސާގެ ވާހަކައަކަށް ނިމާލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ 26 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާއެއް.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ދަރިފުޅު ޖުމަލްއާ އެކު ނިމާލްގެ ހާއްސަ ފިލްމެއް

ނިމާލް ބުނީ އޭނާ އަލަށް ޑައިރެކްޝަން ހަދާ ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ދަރިފުޅު ޖުމަލްގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން ކަމަށް