22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
"އިންދިރާސް" އަލުން ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން އުޅުނު ފިލްމު "އިންދިރާސް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 7
އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ކޮބާ؟

ފިލްމުތަކުގެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް ދައްކާ އިރު، އެންމެ ގިނައިން އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭނީ އެ ފިލްމެއްގެ ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަ ދެކެވޭނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަނީ އަދި ޑައިރެކްޓަރާއި ތަރިންނަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 8
އެމްއެފްއޭއަށް މަޖިލީހުގެ ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް

މޯލްޑިވިސް ފިލްމް އެސިސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ބޯޑާ ގުޅިގެން، ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކޮށް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެމްއެފްއޭ އިން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 3
އެމްއެފްއޭ އެވޯޑް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާނީ 2014، 2015 އަދި 2016 ގައި ރިލީޒްވި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އަށް ތިން މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކުުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަނަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 6
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ނުހިނގާތީ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ނުހިނގާތީ އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާގެ 23 މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް އެމްއެފްއޭގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އަށް ޕެޓިޝަނެއް...