01 މާޗް

March 01, 2020 4
ހަ އަހަރަށް ފަހު އެމްއެފްއޭ އެވޯޑްސް ބާއްވަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން ބާއްވާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަލުން ބާއްވަން ނިންމައި، އެވޯޑް ހަފުލާ އިންތިޒާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެވޯޑު މި ބާއްވަނީ ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 1
އެކްޓިން ވޯކްޝޮޕަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެކްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕަކަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ފިލްމު އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ "ވިޝްކާ"

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ޖުމްލަ ހަތް އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ވިޝްކާ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 25
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް: ދެ ފިލްމަކަށް 6 ނޮމިނޭޝަން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވާ ނުވަ ފިލްމު ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަރީގަރީތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޑާން ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އާއި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ގެ "ދެވަންސޫރަ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 6
ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ގައި

ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި ނޮމިނޭޝަންތައް ވެސް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އާޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީން ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ފިލްމުތައް ޖަޖްކުރާ ޖޫރީ ޕެނަލް ކަނޑައަޅައި އެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ފިލްމު އެވޯޑްސް: 12 ފީޗާ އާއި ކުރު ފިލްމެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމުތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު، ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 12 ފީޗާ އާއި ކުރު އެއް ފިލްމު ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު

މި އަހަރަށް ފަސްކުރި ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

ވާދަކުރާ ވަރަށް ފިލްމުތައް ނެތުމުން މިދިޔަ އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމި ނުވަ ވަނަ ދިވެހި އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވަން އުޅުނު 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 5
ފިލްމީ ދާއިރާގެ ދަތިތައް މިނިސްޓަރަށް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ފިލްމީ ފަންނާނުން އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާ މިރޭ ހިއްސާކޮށް، ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިރޭ ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފޯރަމް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ

ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފޯރަމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 6
މިއަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފުލާ ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމި 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރިކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރިކުރަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 3
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދަތުރު"

އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކަށް ވެސް ހުޅުވައިލާނެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
މި އަހަރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހެއް

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ އޮފީހަކުން ކަމަށް، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 13
ކާމިޔާބު ނޫން ދިވެހި ފިލްމެއް ނެތް؟

މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ފިލްމެކެވެ. މި އަހަރު ނުކުންނާނެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމެވެ. މިއީ މާސްޓަޕީސްއެކެވެ. ބެންޗްމާކް ގާއިމުކުރާނެ ފިލްމެކެވެ. މި ވަރުގެ ފިލްމެއް ދެން އެހެން ބަޔަކަށް ނެހެދޭނެ އެވެ. މިއީ ފިސާރި ފިލްމެކެވެ؛ މި ހުރީ މުޅިން ވެސް ދިވެހި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ އެންމެ އާންމު އަތްމަތީ ބަސްތަކެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މުބާރާތް ބާއްވާނީ މަދުވެގެން ފަސް އޮފީހަކުން ވާދަ ކުރާ ނަމަ ކަމަށް އެންސީއޭ އިން ބުނޭ.