25 މެއި

May 25, 2017 7
ބަނދަރު: ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން

ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން، އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން މިފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 4
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް މި ފަހަރު 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 78
"ބީ" ގެ މައްސަލާގައި ނަހުލާ 100،000ރ. ދެނީ

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތުގެ ނަހުލާ "ބީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށް، ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު "ޖެއްސުމަށް" ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހާމަކޮށްދޭ މީހަކަށް 100،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އޭނާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ބާއްވަނީ

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަ ކުރަނީ 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގައުމީ އެވޯޑަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި 6 ކުރު ފިލްމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ހަ ކުރު ފިލްމު ވާދަކުރާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީީ

ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި މި ފަހަރު ބައިވެރި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2011-2013އާ ދެމެދު ނެރުނު ފީޗާ ފިލްމުތަކާއި ކުރު ފިލްމުތައް.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ ޑްރާމާ "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ އެވެ.