04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

July 04, 2020 10
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ވެސް ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

ރޭޕާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 36
ޑާކް ރެއިނުން ޖުމަލް "ބޭރުކޮށްލައިފި"

ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޒުވާން އެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 28
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފުރުން މަނާ

ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއަަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރީގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 43
ފިލްމީ ތަރިއަކު ދެ ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ދިވެހި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއަކު އޭނާގެ ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.